Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Działamy na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne. 

W ramach działalności Centrum organizujemy szkolenia, prowadzimy doradztwo oraz koordynację projektów. Wspieramy promocję organizacji pozarządowych oraz pośredniczymy w kontaktach z Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne. 

Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych jest miejscem spotkań członków, wolontariuszy, działaczy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, działających na terenie naszej gminy.

Kontakt:

tel. 608 636 171

kontakt@fundacjaintegro.pl