Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” – nabór uzupełniający

Gmina Tarnowo Podgórne ogłasza nabór uzupełniający do programu „Granty PPGR” dla dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy w ramach wsparcia rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego.

Nabór dotyczy 5 szt używanych laptopów, które zostały zwrócone przez Beneficjentów programu w związku z udziałem w projekcie „Laptop dla czwartoklasisty”.

W naborze uzupełniającym dot. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (laptop) dla celów edukacyjnych mogą wziąć udział dzieci (także wnuki) osób, które pracowały niegdyś w zlikwidowanym PPGR i zamieszkiwały w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

W celu ubiegania się o  grant wymagane jest złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka szkoły podstawowej/średniej lub przez pełnoletnie dziecko uczęszczające do szkoły średniej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Należy również dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PPGR.

Termin składania oświadczeń: do 13.05.2024 r.

Miejsce składania oświadczeń: biuro podawcze Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 115, Tarnowo Podgórne.

Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną poddane weryfikacji w zakresie poprawności i kompletności. Spośród zgłoszeń, które przejdą pozytywnie ocenę formalną Gmina Tarnowo Podgórne utworzy listę osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia według kolejności wpływu zgłoszeń.

Osoby do kontaktu: Dagmara Orlik, tel. 61 8959 242; Mirosława Bromber, tel. 61 8959 258

Wymagane dokumenty: