Szukamy najlepszego miodu w powiecie poznańskim: Weź udział w konkursie już dziś

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie o tytuł „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2021 – Smak Miodu”. O certyfikat najlepszego produktu zawalczyć mogą osoby i podmioty z terenu powiatu poznańskiego, zajmujące się wytwarzaniem miodów, napojów z wykorzystaniem miodu (w tym miodów pitnych) oraz innych produktów pszczelarskich.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do dnia 10 lipca 2021 r. włącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl. Regulamin konkursowy wraz z wzorem formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej www.smakipowiatupoznanskiego.pl.

Na tegorocznej odsłonie festynu „Na wiejskim stole”, organizowanego dnia 11 lipca br. na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, zgłoszone w konkursie produkty oceni powołana przez organizatorów Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą krytycy kulinarni, eksperci smaku, znawcy kuchni i produktów lokalnych oraz tradycyjnych.

Organizatorami konkursu są wspomniany Instytut Skrzynki oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa  i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Poznańskiego. Celem konkursu jest promocja najlepszych produktów regionalnych oraz ich producentów.

Instytut Skrzynki – Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego to nowo powołana powiatowa instytucja kultury, która swoją siedzibę ulokowała w rewitalizowanym obecnie Dworze w Skrzynkach. Oprócz ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego, działać będzie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu  Poznańskiego. Otwarcie obiektu nastąpi na przełomie roku 2021/2022. Podstawowym celem statutowym Instytutu jest promocja kultury centralnej części Wielkopolski, tworzenie, ochrona różnorodnych jej wartości i udostępnianie dóbr kultury oraz prowadzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego w formie ośrodka badań i dokumentacji w dziedzinie kultury i kulinariów,
a także prowadzenie Szlaku Kulinarnego Powiatu Poznańskiego.

Szlak kulinarny „Smaki Powiatu Poznańskiego” to sieć rekomendowanych miejsc i wydarzeń związanych z kulturą kulinarną regionu. Te różnorodne punkty łączy zwykle jedna najważniejsza cecha: pasja ludzi, dzięki którym znalazły się one na tej interaktywnej mapie. Każdy z przystanków na tym szlaku jest miejscem z osobną opowieścią i jednocześnie inspiracją oraz zachętą do uprawiania rodzinnej turystyki regionalnej. Wpisuje się to w strategię powiatu poznańskiego, w której kultura i tradycja
– a w tym kulinarna, ma swoje znaczące miejsce.