grafika punkyt konsultacyjny czyste powietrze

Odwiedź nasz punkt i dowiedz się więcej o programie „Czyste Powietrze”

Masz pytania dotyczące programu „Czyste Powietrze”? W Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C) oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie działają punkty konsultacyjno-informacyjne. W jakich godzinach?

 • Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym (budynek C), czwartek, godz. 9:00 – 14:00
 • Filia Urzędu w Przeźmierowie, poniedziałek, godz. 11:00 – 16:00

Informacja telefoniczna: 798 913 890
mail: czystepowietrze@tarnowo-podgorne.pl

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Dla kogo?

Osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą

Na co?

 • wymiana, zakup, montaż źródła ciepła,
 • instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • ocieplenie przegród budowlanych,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Jak składać wniosek?

Wnioski składa się w postaci elektronicznej:

 • poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta, dostępną na stronie internetowej właściwego
  WFOŚiGW lub
 • poprzez serwis „gov.pl” – posiadając profil zaufany.

Wnioski w wersji papierowej składane w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz gminach, które zawarły porozumienie z WFOŚiGW, także w Gminie Tarnowo Podgórne.
Bankowe wsparcie w realizacji Programu „Czyste powietrze”

 • pożyczka bankowa,
 • kredyt bankowy.

Udział Gminy w realizacji Programu

 • przyjmowanie wniosków o dofinansowanie,
 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających prawo do zwiększonego dofinansowania w Programie,
 • udzielanie pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego dofinansowania (ze środków otrzymanych z pożyczek udzielanych im przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej),
 • udzielanie informacji o Programie,
 • identyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami,
 • wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie,
 • przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie,
 • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania i kompletowaniu załączników.

Termomodernizacyjna ulga podatkowa

 • do 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej w rozliczeniu PIT,
 • dotację w ramach Programu „Czyste powietrze” można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową
  (korzyści uzyskane przez beneficjenta wzajemnie się uzupełniają).