Komunikat Wójta

Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka informuje, że dzisiaj, tj. 21 czerwca 2021 r.,  została rozwiązana umowa o pracę z Komendantem Straży Gminnej Arturem Szelągiem. Jednocześnie Wójt zwolnił Komendanta z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.