Druga karetka dla Kamieńca Podolskiego w Ukrainie

Pierwsza karetka pojechała do Kamieńca Podolskiego w Ukrainie w niedzielę, 6 marca. To z tym miastem Gmina od lat współpracuje (w 2018 r. podpisano oficjalną umowę partnerską).

– Od pierwszych chwil wojny jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi, w szczególności z Wicemerem Kamieńca Wasylem Sukaczem – mówi Wójt Tarnowa Podgórnego Tadeusz Czajka. – Otrzymaliśmy sygnał, że najważniejszą i najpilniejszą ich potrzebą jest obecnie sprzęt ratujący zdrowie i życie. Dzięki hojności i błyskawicznej reakcji członków Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców pozyskaliśmy pierwszą karetkę. I wspólnie kontynuujemy zbieranie środków na kolejne.

Aby przekazać samorządowi Kamieńca karetkę wyposażoną w profesjonalny sprzęt medyczny i wypakowaną pomocą rzeczową, na przejście graniczne w Medyce pojechał Wójt Tadeusz Czajka i Prezes Stowarzyszenia Ryszard Balcerkiewicz. Krótkie spotkanie z ukraińskimi samorządowcami było bardzo wzruszające, ale też mobilizujące do dalszego pomagania.
Dlatego cały czas Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców zachęca do wpłat na specjalnie na ten cel uruchomione konto. Kontynuowana jest zbiórka na portalu zrzutka.pl.

 

Na zebranie środków na drugą karetkę społeczność Tarnowa Podgórnego potrzebowała niespełna tygodnia.

– To pokazuje, że mieszkańcy i przedsiębiorcy naszej Gminy mają otwarte i wrażliwe serca – podkreśla Wójt Tadeusz Czajka. – Ale wiemy, że potrzeby są nadal ogromne! Dlatego kontynuujemy wspólne pomaganie, bo chcemy uzbierać na kolejną karetkę, ratującą zdrowie i życie naszych ukraińskich przyjaciół! To duży wydatek, ale wierzymy, że wspólnie damy radę.