apel rady gminy w sprawie podziału środków unijnych

Apel Rady Gminy w sprawie podziału środków z UE

Na sesji w dniu 23 lutego 2021 r. Raga Gminy Tarnowo Podgórne przyjęła zdecydowaną większością głosów (przy dwóch głosach wstrzymujących się i jednym przeciw) poniższy apel  do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie podziału środków finansowych UE na programy regionalne w latach 2021 – 2027:

Rada Gminy Tarnowo Podgórne apeluje do Rządu Rzeczpospolitej Polskiej o sprawiedliwy udział województwa wielkopolskiego w kwocie unijnych funduszy dzielonej pomiędzy regionami.

Do 22 lutego 2021 r. odbywają się ogłoszone przez Rząd konsultacje Umowy Partnerstwa – dokumentu, opisującego zasady podział i wydatkowania środków z budżetu unijnego na lata 2021 – 2027. Na programy i projekty samorządów województw wstępnie zarezerwowano w nim 28,4 mld euro, co stanowi 40 % środków unijnych przeznaczonych na rozwój. Niepokoją nas zapowiedzi, że zgodnie z zaproponowanym przez Rząd podziałem Wielkopolska miałaby otrzymać jedynie 1,07 mld euro (dla porównania, w bieżącym regionalnym programie operacyjnym do dyspozycji naszego województwa jest blisko 2,5 mld euro)

Według informacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wstępny podział unijnych środków finansowych odbył się w oparciu o wcześniej określone przez Rząd kryteria. Jednakże przy podziale nie były brane pod uwagę wagi przypisane tym kryteriom, co pozwala sądzić, że podział ten był w znacznej mierze uznaniowy.

Jednocześnie Rząd zapowiedział utworzenie rezerwy w wysokości 7,1 mld zł euro, którą udostępni województwom po negocjacjach tzw. kontraktu programowego, zawierającego główne inwestycje i planowane projekty.

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Tarnowo Podgórne apeluje o sprawiedliwy i obiektywny podział wszystkich środków unijnych pomiędzy regionami.