Jak ma wyglądać teren rekreacyjny w Lusówku? Weź udział w konsultacjach

Przedstawiamy do konsultacji społecznych opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lusówku położonego pomiędzy ulicami Storczyka i Begonii. Koncepcja zakłada utworzenie nowoczesnego terenu pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego dla każdego użytkownika niezależnie od wieku. Celem rewitalizacji tej przestrzeni jest ożywienie aktywności okolicznych mieszkańców, adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Wydzielenie kilku stref aktywności, dostosowanych do użytkowników w różnym wieku, pozwala stworzyć ciekawą propozycję dla mieszkańców. Całość ma stanowić atrakcyjną i funkcjonalną przestrzeń publiczną z wyrazistymi i oryginalnymi elementami. Zachęcamy mieszkańców Lusówka do zapoznania się z tą koncepcją oraz do aktywnego udziału w konsultacjach. Liczymy na Państwa uwagi.

Działając na podstawie  § 12 ust.1 uchwały Nr VI/90/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Tarnowo Podgórne informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych. Przedmiotem konsultacji jest koncepcja zagospodarowania terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Storczyka i Begonii w Lusówku.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 24 czerwca 2022 r. do 15 lipca 2022 roku. Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy wsi Lusówko. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania opinii, uwag lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną oraz w formie formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej Gminy. Szczegółowe zasady konsultacji określa zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 czerwca 2022 r. Treść przywołanego zarządzenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy www.tarnowo-podgorne.pl. oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym i Filii Urzędu w Przeźmierowie.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Odwiedź naszą stronę internetową poświęconą konsultacjom, zapoznaj się z dokumentami i wypełnij formularz konsultacyjny. Swoją uwagę możesz także zgłosić przez tradycyjny formularz, który można pobrać, uzupełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne.

Pliki do pobrania: