Aktualności

Jakie inwestycje powinny być zrealizowane w Gminie Tarnowo Podgórne?

28.06.2022

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tarnowo Podgórne! Rozpoczynamy pracę nad Planem Rozwoju Lokalnego na lata 2023 – 2028! Ten dokument to taka nasza lokalna konstytucja inwestycyjna, określająca zadania inwestycyjne w każdej z 16 miejscowości. W drodze partycypacji społecznej chcemy określić kolejność realizacji poszczególnych zadań. Od samego początku dbam o to, by na każdym etapie budowania tego Planu […]

Jak ma wyglądać teren rekreacyjny w Lusówku? Weź udział w konsultacjach

24.06.2022

Przedstawiamy do konsultacji społecznych opracowaną koncepcję zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Lusówku położonego pomiędzy ulicami Storczyka i Begonii. Koncepcja zakłada utworzenie nowoczesnego terenu pozbawionego barier architektonicznych, dostępnego dla każdego użytkownika niezależnie od wieku. Celem rewitalizacji tej przestrzeni jest ożywienie aktywności okolicznych mieszkańców, adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Wydzielenie kilku stref aktywności, dostosowanych do użytkowników […]