Polska Anglia

  Zadaj pytanie Wójtowi

  Szanowny Panie Wójcie, Czy istnieje możliwość ponownego wydłużenia czasu pracy Tarnowskich Term lub chociaż samego basenu sportowego? Park Wodny w Suchym Lesie czynny jest do 22:45, Termy Maltańskie do 23:00 a obiekt w naszej Gminie do 22:00. Obłożenie obiektu w godzinach popołudniowo - wieczornych jest na tyle duże, że wolne tory na basenie sportowym dostępne są dopiero po godzinie 20:30/21:15 i w weekendy (tabela zajętość torów) co utrudnia regularne odbywanie treningów. Wielokrotnie odwiedzałem Termy w godzinach wieczornych i nawet po godzinie 22 obiekt cieszył się dużym zainteresowaniem. Czy wzrost cen energii elektrycznej oraz kosztów zatrudnienia spowodował, że spółka/budżet gminy nie są w stanie udźwignąć kosztów funkcjonowania obiektu do godziny 22:30?

  Zobacz odpowiedź

  Witam!

  Tę sugestie przekażę spółce Tarnowskie Termy.

  Pozdrawiam
  Tadeusz Czajka
  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  Szanowny Panie Wójcie.Proszę o informację, kiedy zostanie wykonana kanalizacja sanitarna w ul. Podgórnej w Górze? Zgodnie z zatwierdzonym Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2020, miało to nastąpić w 2018r.

  Zobacz odpowiedź

   

  odpowiedź na podobne pytane - kliknij tutaj

  Szanowny Panie Wójcie, chciałbym zwrócić uwagę, że liczba mieszkańców Tarnowa Podgórnego rośnie. W najbliższym czasie można się spodziewać kolejnych mieszkańców, którzy wprowadzą się do iwestycji Nowe Tarnowo i Tarnowo Centrum. Zaczyna pojawiać się problem z miejscami w przedszkolach, które są tylko dwa. Myślę, że to istotny problem młodych małżeństw, chcących osiedlić się w Tarnowie. Pozdrawiam

  Zobacz odpowiedź

  Szanowni Państwo!

  Wkrótce w Tarnowie Podgórnym powstanie kolejne przedszkole - będzie ono odpowiedzią na rosnące zainteresowanie.

  Pozdrawiam
  Tadeusz Czajka
  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  WitamW ościennej miejscowości Skórzewo robiąc ścieżkę pieszo rowerową, pomyślano o postawieniu znaków B-9 zakazujących jazdę rowerem po drodze i poboczu - z automatu przekierowano rowerzystów na właściwe miejsce. Czy jest taka możliwość aby i w naszej gminie, tam gdzie są ścieżki rowerowe postawić takie znaki?

  Zobacz odpowiedź

  Szanowna Pani!

  Nie ma potrzeby stawiania dodatkowych znaków (B-9) na drogach, na których wyznaczona i oznakowana jest ścieżka rowerowa lub ciąg pieszo-rowerowy. Reguluje to bowiem art. 33 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, który stanowi, że:
  Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym
  .

  Z poważaniem
  Tadeusz Czajka
  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  Dzień dobry,moja córka uczęszcza obecnie do 8 klasy szkoły podstawowej, ponieważ skorzystaliśmy z pierwszej reformy szkolnictwa ma w tej chwili 13 lat, 14 skończy we wrześniu tego roku. Zatem w roku szkolnym 2019/2020 będzie w 1 klasie w szkole ponadpodstawowe w wieku 14 lat. Jakie Gmina przewiduje rozwiązania dla tego rocznika dzieci, które nie dostaną się do liceum w Tarnowie Podgórnym? Najbliższa szkoła ponadpodstawowa jest w Poznaniu. Jestem samotną matką, nie mam możliwości dowozu dziecka do Poznania. Dotychczas młodzież w tym wieku miała zapewnione miejsce w szkole w rejonie wraz z autobusem szkolnym. uważam, że córka jest za młoda by samotnie podróżować codziennie do miasta. Pozdrawiam, Maria

  Zobacz odpowiedź

   

  Szanowna Pani!

  Liceum Ogólnokształcące  im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym ma bardzo ograniczone możliwości lokalowe. Szkoła ta powstała, kiedy obowiązywały 3 lata nauki w liceum. Uczniowie tej szkoły mogli korzystać z klas usytuowanych w sąsiadującym gimnazjum.  Niestety reforma oświaty spowodowała bardzo duże zamieszanie. Likwidacja gimnazjów wymusiła  przekształcenie istniejącej placówki w szkołę podstawową i zwiększenie liczby roczników z 3 do 8. Uniemożliwi to korzystanie przez uczniów liceum z klas przynależnych szkole podstawowej. W tej chwili analizujemy możliwości lokalowe. Jeśli będzie to możliwe to w roku szkolnym 2019/2020, zwiększymy liczbę oddziałów.

  Na Gminie ciąży obowiązek prowadzenia szkół podstawowych, jak również zapewnienia uczniom szkół podstawowych bezpłatnego transportu z domu do szkoły - jeżeli odległość  przekracza 3 km – w klasach 1-4 i 4 km - w klasach 4-8. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem szkół ponadpodstawowych m.in.  liceów należy do powiatu. W związku z tym uczniowie realizujący trzeci etap edukacji korzystają z bogatej oferty przygotowanej przez Poznań.

  Chcąc ułatwić korzystanie z oferty szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w Poznaniu Gmina Tarnowo Podgórne wprowadziła dla uczniów szkół ponadpodstawowych, od 1 września 2019 roku, możliwość korzystania z nieodpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego, w postaci biletów okresowych, uprawniających do poruszania się w ramach aglomeracji poznańskiej (PEKA).

  Z poważaniem
  Ewa Noszczyńska-Szkurat
  I Zastępca Wójta

   

   

  Szanowny Panie Wójcie.Pod koniec grudnia wysłałem do Pana zapytanie dotyczące możliwości wykonania ścieżki rowerowej z Sierosławia w kierunku Poznania wzdłuż drogi wojewódzkiej lub lasem przez Otowo i Lusowo. Bardzo proszę o odpowiedź na pytania zawarte w poprzednim zapytaniu gdyż do dziś jej nie otrzymałem. Pozdrawiam.

  Zobacz odpowiedź

  Szanowny Panie!

  Mamy porozumienie z Lasami Państwowymi w sprawie przeprowadzenia szlaku rowerowego pomiędzy Sierosławiem a Otowem. Zadania pomiędzy obu stronami są już podzielone. Wszystko wskazuje na to, że uruchomienie szlaku nastąpi wiosną tego roku.

  Wykonanie ścieżki wzdłuż drogi wojewódzkiej ma szansę powodzenia przy udziale trzech podmiotów: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Gminy Dopiewo i Gminy Tarnowo Podgórne. Jesteśmy w trakcie rozmów.

  Pozdrawiam
  Tadeusz Czajka
  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

   

   

  Jako dość częsty użytkownik Term zwracam się z pytaniem czy jest szansa na powiększenie parkingu? Nawet w tygodniu wieczorami jest tak dużo odwiedzających (zarówno baseny jak i klub fitness), że bywają spore problemy z przepisowym zaparkowaniem.

  Zobacz odpowiedź

  Witam!

  Tak - wiosną tego roku spółka zamierza zwiększyć powierzchnię parkingów.

  Pozdrawiam
  Tadeusz Czajka
  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  Szanowny Panie Wójcie, Kiedy rozpocznie się budowa dróg rolna i zbożowa w Tarnowie ? Z tego co mówił Pan na zebraniu miała się zacząć w drugiej połowie 2018. Mamy luty... tyle ze 2019

  Zobacz odpowiedź

  odpowiedź na podobne pytanie - kliknij tutaj

  Szanowny Panie Wójcie, czy budowa ulicy Zielnej będzie przeprowadzona zgodnie z palnem tj. w 2019 roku?

  Zobacz odpowiedź

  Szanowny Panie!

  W tym roku zamierzamy przystąpić do projektowania. Realizacja będzie możliwa najwcześniej w 2020 roku.

  Pozdrawiam
  Tadeusz Czajka
  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  Witam serdecznie, ponawiam pytanie w sprawie ulicy wschodniej, łączącej Przeźmierowo ze Swadzimiem. Stan pobocza oraz samej drogi jest w tak tragicznym stanie, że ciężko jest to opisać. Głębokość dziur w niektórych miejscach przekracza kilkanaście centymetrów, stanowi to realne zagrożenie dla uczestników ruchu. Ostatnio obiecał Pan interwencję w tej sprawie, niestety nie doczekałem się takowej. Jedyną rzeczą zrobioną dla poprawy bezpieczeństwa był zdenerwowany Pan który z właśnej inicjatywy przywiózł gruz i popiół i zasypał największe dziury. Czy jest jakaś szansa na zrobienie porządku z tą drogą, czy trzeba samemu zasypać te dziury?

  Zobacz odpowiedź

  Szanowny Panie!

  Za każdym razem interweniujemy. Niestety jest to pas drogi krajowej. Ponad dwa lata temu wystąpiliśmy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przekazanie nam tego fragmentu drogi. Jest wola ze strony poznańskiego oddziału GDDKiA, ale decyzje podejmowane są w Warszawie.

  Mam nadzieję, że wkrótce Gmina stanie się właścicielem i przystąpimy do modernizacji tej drogi.

  Z poważaniem
  Tadeusz Czajka
  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

  Wyniki od 1 do 10 z 2759