Polska Anglia

  PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

  Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie:

  1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, Infrastruktura i Środowisko

  od 30.06.2016 do 31.10.2016

  http://www.pois.gov.pl/nabory/12-promowanie-efektywnosci-energetycznej-i-korzystania-z-odnawialnych-zrodel-energii-w-przedsiebiorstwach/   

   1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach / 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, Infrastruktura i Środowisko

  od 30.06.2016 do 31.10.2016

  https://www.pois.gov.pl/nabory/13-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-132-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-sektorze-mieszkaniowym/

  1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej / 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko-dąbrowskiej, Infrastruktura i Środowisko

  od 04.07.2016 do 31.10.2016

  https://www.pois.gov.pl/nabory/17-kompleksowa-likwidacja-niskiej-emisji-na-terenie-konurbacji-slasko-dabrowskiej-171-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-mieszkalnych-w-konurbacji-slasko-dabrowskiej  

  2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Infrastruktura i Środowisko

  od 31.10.2016 do 30.12.2016

  III nabór: http://www.pois.gov.pl/nabory/22-gospodarka-odpadami-komunalnymi-1/

  IV nabór: http://www.pois.gov.pl/nabory/iv-nabor-dla-dzialania-22-gospodarka-odpadami-komunalnymi/

  2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, Infrastruktura i Środowisko 

   od 30.09.2016 do 28.02.2017

  http://www.pois.gov.pl/nabory/23-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/  

  2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Infrastruktura i Środowisko

  od 31.10.2016 do 31.01.2017

  http://www.pois.gov.pl/nabory/24-ochrona-przyrody-i-edukacja-ekologiczna-3-4/

  2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Infrastruktura i Środowisko

  od 28.10.2016 do 30.12.2016

  http://www.pois.gov.pl/nabory/25-poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego-2/

  9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Infrastruktura i Środowisko

   od 01.07.2016 do 31.12.2017

  http://www.pois.gov.pl/nabory/91-infrastruktura-ratownictwa-medycznego-3/  

   9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych - choroby układu krążenia (regiony słabiej rozwinięte), Infrastruktura i Środowisko

   od 30.09.2016 do 30.11.2016

  http://www.pois.gov.pl/nabory/92-infrastruktura-ponadregionalnych-podmiotow-leczniczych/

   

  PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA, EDUKACJA, ROZWÓJ

  Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie:

  2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 31.08.2016 do 31.03.2017

  https://www.power.gov.pl/nabory/22-wsparcie-na-rzecz-zarzadzania-strategicznego-przedsiebiorstw-oraz-budowy-przewagi-konkurencyjnej-na-rynku-3/

   2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 17.10.2016 do 24.10.2016

  https://www.power.gov.pl/nabory/24-modernizacja-publicznych-i-niepublicznych-sluzb-zatrudnienia-oraz-lepsze-dostosowanie-ich-do-potrzeb-rynku-pracy-6/

  2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 20.10.2016 do 04.11.2016

  https://www.power.gov.pl/nabory/25-skuteczna-pomoc-spoleczna-6/

  2.9 Rozwój ekonomii społecznej, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 07.11.2016 do 25.11.2016

  https://www.power.gov.pl/nabory/29-rozwoj-ekonomii-spolecznej-3/

  2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 31.10.2016 do 05.12.2016

  https://www.power.gov.pl/nabory/210-wysoka-jakosc-systemu-oswiaty-7/

   2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 01.09.2016 do 30.11.2016

  http://www.power.gov.pl/nabory/216-usprawnienie-procesu-stanowienia-prawa-2/

  2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 31.10.2016 do 25.11.2016

  https://www.power.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-2/

  4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 20.09.2016 do 31.10.2016

  www.power.gov.pl/nabory/41-innowacje-spoleczne-4-5/

  5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Wiedza Edukacja Rozwój

  od 03.10.2016 do 24.10.2016

  https://www.power.gov.pl/nabory/54-kompetencje-zawodowe-i-kwalifikacje-kadr-medycznych-2/

   

   

  PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

  Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie:

  1.  Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (Polska-Białoruś-Ukraina), Europejska Współpraca Terytorialna

  od 11.10.2016 do 31.12.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/1-promocja-kultury-lokalnej-i-zachowanie-dziedzictwa-historycznego-polska-bialorus-ukraina/

  1. Natura i kultura, Meklemburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

  od 05.09.2016 do 31.10.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/1-natura-i-kultura-meklemburgia-polska/

  2.    Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych (Polska-Białoruś-Ukraina), Europejska Współpraca Terytorialna

  od 11.10.2016 do 31.12.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/2-poprawa-dostepnosci-regionow-rozwoju-trwalego-i-odpornego-na-klimat-transportu-oraz-sieci-i-systemow-komunikacyjnych-polska-bialorus-ukraina/

  2. Zrównoważony transport transgraniczny, Polska-Słowacja, Europejska Współpraca Terytorialna

  od 30.08.2016 do 30.11.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/2-zrownowazony-transport-transgraniczny/

  3.    Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (Polska-Białoruś-Ukraina), Europejska Współpraca Terytorialna

  od 11.10.2016 do 31.12.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/3-wspolne-wyzwania-w-obszarze-bezpieczenstwa-i-ochrony-polska-bialorus-ukraina/

  3. Edukacja, Meklemburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

  od 05.09.2016 do 31.10.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/3-edukacja-meklemburgia-polska/

  3. Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie, Polska-Słowacja, Europejska Współpraca Terytorialna

  od 30.08.2016 do 30.11.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/3-rozwoj-edukacji-transgranicznej-i-uczenia-sie-przez-cale-zycie-1/ 

  4.    Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie mobilnością i migracjami (Polska-Białoruś-Ukraina), Europejska Współpraca Terytorialna

  od 11.10.2016 do 31.12.2016

  http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/4-promocja-zarzadzania-granicami-oraz-bezpieczenstwem-na-granicach-zarzadzanie-mobilnoscia-i-migracjami-polska-bialorus-ukraina/

   

   

   

  PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

  Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie:

  1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

  od 01.06.2016 do 30.12.2016

  https://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-111-badania-przemyslowe-i-prace-rozwojowe-realizowane-przez-przedsiebiorstwa-2/

  1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej, Inteligentny Rozwój

  od 06.07.2016 do 31.10.2016

  https://www.poir.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-112-prace-br-zwiazane-z-wytworzeniem-instalacji-pilotazowejdemonstracyjnej-1/

  1.2 Sektorowe programy B+R (PBSE), Inteligentny Rozwój

  od 02.11.2016 do 20.12.2016

  http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-11-12/

  1.2 Sektorowe programy B+R (IUSER), Inteligentny Rozwój

  od 21.11.2016 do 30.12.2016

  http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-10-11/

  1.2 Sektorowe programy B+R (INNOMOTO), Inteligentny Rozwój

  od 05.10.2016 do 21.11.2016

  http://www.poir.gov.pl/nabory/12-sektorowe-programy-br-9/

  2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

  od 01.09.2016 do 16.12.2016

  http://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-2/

   

   

  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Inteligentny Rozwój

  od 04.11.2016 do 31.03.2017

  http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-231-proinnowacyjne-uslugi-iob-dla-msp-1/

  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

  od 06.06.2016 do 30.01.2017

  https://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-232-bony-na-innowacje-dla-msp-1/

  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, Inteligentny Rozwój

  od 04.11.2016 do 30.12.2016

  http://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-233-umiedzynarodowienie-krajowych-klastrow-kluczowych/

   2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

  od 18.07.2016 do 20.01.2017

  https://www.poir.gov.pl/nabory/23-proinnowacyjne-uslugi-dla-przedsiebiorstw-234-ochrona-wlasnosci-przemyslowej-1/

  4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

  od 03.10.2016 do 02.11.2016

  http://www.poir.gov.pl/nabory/41-badania-naukowe-i-prace-rozwojowe-414-projekty-aplikacyjne-1/

   PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA

  Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie:

  1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, Polska Cyfrowa

  od 31.10.2016 do 09.01.2017

  https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/11-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach-1/

  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych), Polska Cyfrowa

  od 30.09.2016 do 31.01.2017

  https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki-typ-i-projektu-cyfrowe-udostepnienie-isp-ze-zrodel-administracyjnych-1/

  2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), Polska Cyfrowa

  od 30.09.2016 do 10.01.2017

  https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki-typ-ii-projektu-cyfrowe-udostepnienie-zasobow-nauki-1/

  3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Polska Cyfrowa

  od 29.08.2016 do 30.11.2016

  https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/32-innowacyjne-rozwiazania-na-rzecz-aktywizacji-cyfrowej/

   

   

   

  WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014+

  Aktualne nabory wniosków o dofinansowanie:

  1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego

  od 30-09-2016 do 14-10-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/140

  2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych

  od 30-09-2016 do 30-11-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/135

  2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI 

  od 30-09-2016 do 30-11-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/137

  3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania

  od 30-09-2016 do 31-10-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/128

  3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (typ II)

  od 30-09-2016 do 30-11-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/139

  3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania (typ I)

  od 30-09-2016 do 30-11-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/138

  4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa – OSI

  od 30-09-2016 do 31-10-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/136

  4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania

  od 30-09-2016 do 12-12-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/124

  6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania

  od 30-09-2016 do 31-10-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/123

  6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

  od 30-09-2016 do 17-10-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/126

  7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

  od 30-09-2016 do 27-10-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/125

  4.3.1 Gospodarka wodno-ściekowa

  od 30-09-2016 do 31-10-2016

  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/134

  9.3.2 Inwestowanie w rozwoju infrastruktury kształcenia zawodowego

  od 03.03.2016 do 31.03.2017
  http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/93