Polska Anglia

  Projekty aktów prawa miejscowego przeznaczone do konsultacji...

  Projekt uchwały ws MPZP w Batorowie pomiędzy drogą ekspresową S11 a ul. Brzask

  Zarządzenie Nr 34-2019

  Załącznik -projekt uchwały

  rysunek

  Projekt uchwały ws MPZP w Lusowie w rejonie ulic Poznańskiej, Polnej, Nowej i Przylesie część A- dla działek 392/1 i 392/2 przy ulicy Nowej

  Zarządzenie Nr 35-2019

  Załącznik - projekt uchwały

  rysunek

  Projekt uchwały ws MPZP w Wysogotowie, w rejonie ulic: Bukowskiej i Skórzewskiej

  Zarządzenie Nr 36-2019

  Załącznik - projekt uchwały

  rysunek

  Projekt uchwały w sprawie zmiany MPZP w Ceradzu Kościelnym, przy ulicy Bukowskiej

  Zarządzenie Nr 37-2019

  Załącznik-projekt uchwały

  rysunek

  Projekt uchwały ws MPZP dla terenu cmentarza w Przeźmierowie w rejonie ulic Rynkowej, Sosnowej i Modrzewiowej

  Zarządzenie Nr 38-2019

  Załącznik- projekt uchwały

  rysunek