Polska Anglia

  Program mieszkaniowy

  Można składać wnioski o przydział lokalu

  23 lutego 2016 r. Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła uchwałę nr XXIII/347/2016 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali w ramach Programu Budowy Mieszkań, realizowanego przez spółkę TP-KOM sp. z o.o.

  Z tymi zasadami można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne w zakładce Gminny Program Budowy Mieszkań. Tekst jest dostępny również w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne oraz w Filii Urzędu w Przeźmierowie.

  Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu, a następnie jego wykupem w systemie ratalnym, mogą złożyć wniosek o przydział lokalu wraz z oświadczeniem bezpośrednio do Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 w Biurze Obsługi Klienta, albo w Filii w Przeźmierowie, pośrednio poprzez Pocztę Polską.

  Wnioski wraz z oświadczeniami można składać do dnia 31 marca 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Filii Urzędu w Przeźmierowie

  Kompletne wnioski zostaną rozpatrzone do dnia 30 kwietnia 2016 r.

   

  Wniosek o przydział lokalu - kliknij i pobierz

  Oświadczenie - kliknij i pobierz

  Uchwała nr XXIII/347/2016 w sprawie przyjęcia zasad wynajmowania lokali w ramach Programu Budowy Mieszkań - kliknij i przeczytaj

   

   

  ~ARz (info WGN)

   

   

   

  Ankiety dla zainteresowanych Gminnym Programem Budowy Mieszkań


  Osoby zainteresowane przystąpieniem do Gminnego Programu Budowy Mieszkaniowego mogą jeszcze złożyć ankietę. Formularze są dostępne poniżej:

  - w wersji WORD - kliknij tutaj,

  - w wersji PDF - kliknij tutaj.

   

  Ankiety pozwolą lepiej rozpoznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców wobec Gminnego Programu Budowy Mieszkań. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy lub przesłać drogą mailową na ug@tarnowo-podgorne.pl 

   

  ~ARz

   

   

  Pierwsze spotkanie informacyjne za nami

  Pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie uruchomienia Gminnego Programu Budowy Mieszkań odbyło się 30 września. Najważniejsze założenia Programu zaprezentował Wójt Tadeusz Czajka.

  W pierwszym etapie planuje się wybudowanie 18 mieszkań (o powierzchni 49 – 63 m 2) w dwóch budynkach. Mieszkania będą przyznawane wyłącznie stałym mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne, a pierwszeństwo będą miały osoby wychowujące dzieci i najemcy lokali komunalnych (pod warunkiem zwrotu zajmowanego lokalu). To szansa na nabycie mieszkania dla tych, którzy zdaniem instytucji finansowych nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. Gmina zamierza uruchomić Program poprzez spółkę TP-KOM.

  Spotkanie, w którym udział wzięło 30 osób, było okazją do uzyskania odpowiedzi na pytania związane z Programem. Uczestnicy wypełniali także ankiety, które pozwolą lepiej rozpoznać potrzeby i oczekiwania mieszkańców w tym zakresie.

  Uwaga! Zainteresowane osoby mogą jeszcze złożyć ankietę. Formularze można pobrać ze strony internetowej Gminy w zakładce Gminny Program Budowy Mieszkań (tam znajdują się również najważniejsze informacje o programie). Wypełnione ankiety należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy lub przesłać drogą mailową na ug@tarnowo-podgorne.pl

  ~ ARz

   

   

   

  Wizualizacja budynków mieszkalnych

   

  Wizualizacja budynków mieszkalnych - widok ogólny i przykładowy rozkład pomieszczeń (kliknij na zdjęcie, aby powiększyć)

  Rusza Gminny Program Budowy Mieszkań

  Jednym z zadań wyznaczonych przez Wójta Tadeusza Czajkę na obecną kadencję jest opracowanie założeń i realizacja Gminnego Programu Budowy Mieszkań. Ma on umożliwić nabycie mieszkania tym osobom, które zdaniem instytucji finansowych nie mają wystarczającej zdolności kredytowej. W pierwszym etapie planuje się wybudowanie 18 mieszkań (o powierzchni 49 – 63 m2) w dwóch budynkach. Gmina zamierza uruchomić Program poprzez spółkę TP-KOM. System oparty jest o następujące założenia:

  • kredyt na budowę zaciąga spółka, a nie mieszkańcy,
  • Gmina przekaże spółce działkę budowlaną
  • spółka buduje budynek mieszkalny z lokalami, które przyszli właściciele wykupują w systemie ratalnym spłacanym do spółki (stopniowe dochodzenie do własności),
  • od momentu podpisania umowy przedwstępnej na wykup lokalu przyszły właściciel zobowiązany jest do wpłat stałych, równych, miesięcznych rat na poczet ceny lokalu; oprócz tego płaci czynsz mieszkaniowy w wysokości rzeczywistych kosztów utrzymania budynku;
  • po spłacie mieszkania nastąpi przeniesienie prawa własności aktem notarialnym,
  • sposób przydziału mieszkań określi regulamin,
  • pierwszeństwo w przydzielaniu lokali będą miały osoby wychowujące dzieci i najemcy lokali komunalnych (pod warunkiem zwrotu zajmowanego lokalu),
  • analizę możliwości płatniczych osób chętnych do udziału w Programie będzie dokonywać komisja na podstawie dokumentów o zatrudnieniu i zarobkach.

  Mieszkania będą przyznawane wyłącznie stałym mieszkańcom Gminy Tarnowo Podgórne. W przypadku dużego zainteresowania Program będzie kontynuowany w następnych latach.

  ~ ARz