Polska Anglia

  Numery telefonów pracowników Urzędu Gminy

  WYDZIAŁ / BIURO

  JEDNOSTKA

  NR POKOJU

  NR TELEFONU

  IMIĘ I NAZWISKO

  BUDYNEK „A”

  Biuro Obsługi Administracyjnej Wójta i Rady Gminy – BOWR

  113

  113

  061 8959 303

  061 8959 201

  Barbara Przyjemska – Koordynator BOWR

  Aleksandra Malinowska

   

   

   

  Wydział Obsługi Klienta – OK

   

   

   

  20

  20

  20

  20

  20

  20

  FAX

  061 8959 215

  061 8146 221

  061 8959 200

  061 8959 216

  061 8959 248

  061 8659 277

  061 8146 118 wew. 308

  Małgorzata Mleczak – Kierownik OK

  Centrala

  Centrala

  Ewa Braniewicz

  Karolina Lewoczko 

  Agnieszka Kuczyk (Dominika Kłos)

   

  Urząd Stanu Cywilnego – USC

  19b

  19c

  061 8959 219

  061 8959 243

  Bożena Hutkowska – Kierownik USC

  Hanna Kaczmarek – Zastępca Kierownika

  Centrum Usług Wspólnych Oświaty i Zarządzania Kadrami – OZK

  107

  108

  108

  108

  108

  108

  106

  106

  061 8959 323

  061 8959 320

  061 8959 321

  061 8959 322

  061 8359 325

  061 8959 244

  061 8959 237

  061 8959 326

  Bogusława Świerkiel – Dyrektor DO

  Monika Przybylska-Buchert

  Donata Rzepkowska

  Natalia Szymaniak-Bijata

  Agata Gidaszewska

  Katarzyna Antos

  Katarzyna Stefaniak

  Anna Borowczak

  Dyrektor ds. Infrastruktury Drogowej – DID

  4

  061 8959 288

  Janusz Mazgaj – Dyrektor DID

  Wydział Infrastruktury Drogowej – WID

  7

  7

  8

  8

  11

  11

  11

  061 8959 249

  061 8959 292

  061 8959 221

  061 8959 301

  061 8959 210

  061 8959 250

  061 8959 302

  Maciej Falbierski – Kierownik WID

  Agata Nowak-Hamrol

  Agnieszka Majorczyk

  Piotr Stefaniak

  Magdalena Górska

  Katarzyna Rajmann-Trelka

  Krystian Przybylski

  Biuro Projektów Drogowych – BPD

  18

  18

  18

  18

  18

  061 8959 259

  061 8959 259

  061 8959 259

  061 8959 259 

  061 8959 259

  Elżbieta Zbytniewska – Koordynator BPD

  Anna Katarzyńska

  Jadwiga Adamczak

  Anna Żylińska

  Łukasz Gałęski

  Nadzór Inwestorski – NI

  18

  061 8959 257

  Stanisław Walkowiak

  Centrum Usług Wspólnych Obsługi Prawnej – WOP

  101

  101

  102

  102

  103

  103

  061 8959 212

  061 8959 212

  061 8959 282

  061 8959 235

  061 8959 324

  061 8959 324

  Andrzej Rzepkowski – Kierownik WOP

  Bożena Bandurska Kasperska

  Anna Odwrot

  Monika Spychała

  Michał Łagoda

  Krzysztof Pietrzak

   

   

  Wydział Informacji Publicznej i Obsługi Administracji – WIPOA

   

  104

  104

  105

  105

  022

  061 8959 233

  061 8959 284

  061 8959 270

  061 8959 274

  061 8959 298

  Dorota Błoch – Kierownik WIPOA

  Piotr Dobry

  Jerzy Sawicki

  Krzysztof Kaczmarek

  Serwerownia

  Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska – WIKOŚ

  120

  112

  112

  112

  120

  120

  061 8959 283

  061 8959 266

  061 8959 310

  061 8959 224

  061 8959 203

  061 8959 226

  Juliusz Jerzykiewicz – Kierownik WIKOŚ

  Violeta Skuratowicz

  Agnieszka Gogolewska-Dorau

  Łukasz Walor

  Marek Ratajczak

  Andrzej Korpik

  Wydział Zagospodarowania Przestrzennego – WZP

  5

  13

  14

  14

  13

  13

  061 8959 236

  061 8959 230

  061 8959 273

  061 8959 206

  061 8959 269

  061 8959 305

  Natalia Piechota – Kierownik WZP

  Mikołaj Kamiński

  Michał Fengler

  Arkadiusz Gursztyn

  Agnieszka Lima

  Ewa Kurowska

  Wydział Gospodarki Nieruchomościami –

  WGN

  5

  6

  6

  12

  12

  061 8959 251

  061 8959 261

  061 8959 289

  061 8959 208

  061 8959 276

  Ludmiła Czajka – Kierownik WGN

  Natasza Pikus-Siepak

  Ewa Taciak

  Mariola Ptak

  Grzegorz Wicher

  Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – BHP

  103

  061 8959 279

  Maciej Noak / Karolina Gwóźdź-Silska

  Promocja – P

  112

  061 8959 263

  Hanna Stasińska-Łapszewicz

  Komunikacja Społeczna – KS

  112

  061 8959 264

  Agnieszka Rzeźnik

  Organizacje Pozarządowe – OP

  102

  061 8959 205

  Monika Mroczkiewicz

  Archiwum – AZ

  18

  061 8959 291

  Elżbieta Kucharska

  Obrona Cywilna – OC

  18

  061 8959 229

  Andrzej Goszczyński

  Audytor wewnętrzny – AW

  101

  061 8959 312

  Wiesława Matkowska

   

   

  Wydział Informacji Publicznej i Obsługi Administracji – WIPOA

   

  061 8959 255

  061 8959 227

  061 8959 313

  Jacek Mizera

  Panie sprzątające / Magazyn

  Pomieszczenie Ksero

  BUDYNEK „B”

  Przewodniczący Rady Gminy – PRG

  15

  061 8959 247

  Grzegorz Leonhard

  Biuro Obsługi Administracyjnej Wójta

  i Rady Gminy – BOWR

  14

  061 8959 220

  Beata Kontusz-Iwańczuk
  Paulina Sobańska

   

  Tarnowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – TCWP

  17

  17

  17

  061 8959 271

  061 8959 258

  061 8959 242

  Justyna Krynicka – Koordynator TCWP

  Mirosława Bromber

  Dagmara Orlik

   

  Starostwo Powiatowe w Poznaniu

  Filia Wydziału Komunikacji i Transportu w Tarnowie Podgórnym

  01

  01

  02

  02

  03

  061 8959 241

  061 8959 299

  061 8959 281

  061 8959 281

  061 8959 240

  Dariusz Tonder – Kierownik

  Agnieszka Dyzmann

  Joanna Głembalska

  Natalia Kalemba

  Agnieszka Owczarek – Zastępca Kierownika

  Gminny Ośrodek Kultury – GOK

   

  Fax 61 8146 119

   

  061 8959 228

  061 8959 228

  061 8959 223

  061 8959 297

  061 8959 232

  061 8959 232

  061 8959 293

  061 8959 296

  061 8959 295

  Szymon Melosik – Dyrektor GOK

  Karina Biała

  Jolanta Tepper

  Ilona Kukurenda

  Krystyna Mleczak

  Renata Anioł

  Karolina Janikowska

  Mariusz Lewoczko

  Jarosław Krawczyk

  UTW

   

  061 8959 294

  Irena Szewczyk – Prezes Stowarzyszenia UTW

  BUDYNEK „C”

  Wydział Obsługi Klienta – OK

   

  Hall

  061 8959 306

   

  Joanna Chwiałkowska

  Wydział Obsługi Księgowej –

  WOK

  42

  43

  44

  44

  44

  48

  48

  48

  48

  061 8959 234

  061 8959 202

  061 8959 207

  061 8959 254

  061 8959 246

  061 8959 239

  061 8959 253

  061 8959 238

  061 8959 287

  Katarzyna Jackowiak – Skarbnik Gminy

  Karolina Baraniak – I Zastępca Skarbnika

  Zenona Leśniewska

  Anna Łabęcka

  Paulina Dolata

  Romana Hupało Kasa PN i CZW 61 8959 211
  Grażyna Nawrot

  Izabela Kaczmarek

  Alina Ratajczak

  Księgowe Centrum Usług Wspólnych Jednostek Organizacyjnych Gminy – KCUW

   

  52/1

  52

  52

  52

  52

  52

  53

  53

  53

  061 8959 314

  061 8959 316

  061 8959 317

  061 8959 319

  061 8959 346

  061 8959 307

  061 8959 315

  061 8959 318

  061 8959 345

  Dominika Świnka – II Zastępca Skarbnika

  Żaneta Jóźwiak

  Katarzyna Pietrzak

  Ewelina Plucińska

  Małgorzata Turowska

  Małgorzata Jaworska

  Dariusz Piechota

  Aleksandra Szurgot

  Anna Stachowiak

  Wydział Spraw Obywatelskich – WSO

  25

  25

  25

  28

  27

  FAX

  061 8959 209

  061 8959 260

  061 8959 204

  061 8959 252

  061 8959 218

  061 8146 120 wew. 309

  Wiesława Błaszyk – Kierownik WSO

  Jolanta Kaźmierczak

  Anna Wąsowicz

  Marzena Łeszyk

  Lucyna Szeszycka 

   

  Wydział Podatków Lokalnych – WPL

  12

  13

  13

  13

  23

  23

  22

  22

  22

  22

  061 8959 231

  061 8959 267

  061 8959 213

  061 8959 222

  061 8959 217

  061 8959 268

  061 8959 214

  061 8959 286

  061 8959 285

  061 8959 311

  Aleksandra Wiśniewska – Kierownik WPL

  Barbara Nowak

  Maria Celebucka

  Jarosław Kabaciński

  Małgorzata Prętka

  Irena Walkiewicz

  Aleksandra Stasiak

  Małgorzata Piechota

  Olga Skonieczna

  Joanna Maciejewska

  Ośrodek Pomocy Społecznej – OPS

   

  34

  32

  35

  40

  40  

  55

  55

  33

  33

  33

  32

  31

  31

  56

  56

  061 8959 341

  061 8959 334

  061 8959 340

  061 8959 339

  061 8959 338

  061 8959 344

  061 8959 343

  061 8959 337

  061 8959 337

  061 8959 336

  061 8959 335

  061 8959 330

  061 8959 331

  061 8959 332

  061 8959 333

  Dariusz Nowakowski – Kierownik OPS

  Anna Mądra – Zastępca Kierownika OPS

  Magdalena Janiszewska –Sekretariat

  Lidia Ślęzak – Asystent Rodziny

  Justyna Śliwa-Świtała – Radca Prawny

  Artur Karczewski – Program 500+

  Paulina Matuszak – Program 500+

  Magdalena Burdajewicz – Program 500+

  Agnieszka Wolnicka – Świad. Rodzin., alimenty

  Agnieszka Olejniczak – Świad. Rodzin., alimenty

  Ewa Kowalska – Pomoc społeczna

  Maria Gorajska – Pracownik socjalny

  Monika Wilczyńska – Pracownik socjalny

  Katarzyna Krupka – Pracownik socjalny

  Alina Stemplewska – Pracownik socjalny

  Kontroler Wewnętrzny – KW

  29

  061 8959 278

  Małgorzata Jaremko

  Salki Konferencyjne

  10,21

   

  10 – salka mała, 21 – salka duża

  Kasa banku – ING

  2

  061 8967 263 wew. 300

   

  Filia Urzędu w Przeźmierowie – FP

  ul. Rynkowa 75c

   

  061 2275 872

  061 2275 873

  Elżbieta Neumann – Koordynator FP

  Cezary Spiż

  Straż Gminna SG

  ul. Słoneczna 4

  Telefon Zgłoszeniowy – 061 8147 986

   

   

   

   

   

  FAX

   

  061 8146 164

  061 8146 143

   

   

  061 8146 143

  Artur Szeląg – Komendant SG

  Magdalena Kula

  Sylwester Gąsior

  Anna Weber-Przybył

  Rafał Talarczyk

  Artur Błażejczyk

  Biblioteka BP

   

  061 8147 411

  Iwona Bilińska – Dyrektor BP

  Jadwiga Kowalak

  Ośrodek Sportu i Rekreacji Tarnowo Podgórne – OSiR

  ul. Nowa 15

   

  061 8166 086/5

  Bernard Broński – Dyrektor OSiR

  info@osir.pl

   

   

  Ochotnicza Straż Pożarna – OSP

  ul. Słoneczna 2

   

  FAX

  061 8146 998

  061 8147 298

  Tomasz Kubacki – Komendant OSP

  061 8147 298

  Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne "TPBUS" Spółka z o. o. – TPBUS

  ul. Rokietnicka 23

   

   

  FAX

  061 8146 792

  061 8146 793

   

  061 8147 137

  Waldemar Wereszczyński – Prezes TPBUS

  Mikołaj Stempel

  info@tpbus.com.pl

  Tarnowskie Termy Sp. z o. o. – TT

  ul. Nowa 54

   

  061 8182 863

   

  Anita Stellmaszyk – Prezes TT

  biuro@tarnowskie-termy.pl

  Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. – TP-KOM      

  ul. Zachodnia 4

   

  Telefon Centrala – 061 8146 430

   

   

  FAX

  061 8959 444

  061 8147 407

  061 8959 434

  061 8959 433

  061 8959 438

  Waldemar Nowak – Prezes TP-KOM

  biuro@tp-kom.pl

  Stanisław Bączyk – Szef czystości i porządku

  Marek Ciszyński – Szef służby wod-kan

  Sylwia Wieczorek – Gł. Księgowa/Prokurent

  Gen-Gaz

   

  061 8164 594

  061 8146 592