Polska Anglia

  Skład Komisji Rady Gminy

  Komisja Rewizyjna

  • Dariusz Jóźwik - przewodniczący                                  
  • Marzena Gryska - członek
  • Piotr Owczarz - członek
  • Roman Tomaszewski - członek
  • Magdalena Zagórska - członek

   

  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy

  • Józef Szewczyk - przewodniczący
  • Krzysztof Bartosik - członek
  • Anna Gałka-Zdarta - członek
  • Wojciech Janczewski - członek
  • Dariusz Jóźwik - członek
  • Elżbieta Szymkowiak - członek
  • Henryk Witkowski - członek

   

  Komisja  Spraw Społecznych 

  • Marzena Gryska - przewodniczący     
  • Dorota Barełkowska - członek
  • Michał Dolata - członek
  • Anna Gałka-Zdarta - członek
  • Władysława Gorońska - członek 
  • Marian Walczak - członek
  • Małgorzata Walkowiak - członek

   

  Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

  • Henryk Witkowski - przewodniczący
  • Dorota Barełkowska - członek
  • Michał Dolata - członek
  • Joanna Mularczyk - członek
  • Michał Przybecki - członek
  • Józef Szewczyk - członek
  • Monika Żuchowska - członek

   

  Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki

  • Roman Tomaszewski - przewodniczący
  • Władysława Gorońska - członek
  • Jacek Latos - członek
  • Joanna Mularczyk - członek
  • Elżbieta Szymkowiak - członek
  • Małgorzata Walkowiak - członek
  • Magdalena Zagórska - członek

   

  Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 

  • Piotr Owczarz - przewodniczący   
  • Krzysztof Bartosik - członek 
  • Jacek Latos - członek
  • Michał Przybecki - członek
  • Marian Walczak - członek
  • Monika Żuchowska - członek