• niezbędnik
  • phone

   Telefon alarmowy - 112

   Pogotowie ratunkowe - 999

   Straż Pożarna - 998

   Policja - 997

   Komenda Miejska Policji P-ń - 61 841 56 11

   Komenda Miejska Straży Pożarnej - 61 821 53 00

   Komisariat Policji TP - 61 81 46 997

   Komunikacja TP BUS - 61 814 67 93

   Ochotnicza Straż Pożarna TP - 61 814 69 98, 502 345 080

   Pogotowie Gazowe GAZ ENERGIA (24h) - 800 909 909

   Posterunek energetyczny TP - 61 814 63 80

   Posterunek energetyczny - Kiekrz - 61 848 28 62

   Przy. Lekarska MED-LUX Przeźmierowo - 61 816 39 00

   Przy. Lekarska VITA-LONGA Przeźmierowo - 61 814 20 41

   Serwis wod-kan - 507 024 046, 507 024 047, 507 024 048

   Spółka Lekarska TP SALUBER - 61 814 62 62

   Spółka Pielęgniarska Przeźmierowo - 61 652 41 17

   Starostwo Powiatu Poznańskiego - 61 841 05 00

   Straż Gminna TP - 61 814 79 86

   Tarnowska Gospodarka Komunalna - 61 814 64 30

   Urząd Pocztowy nr 3 w TP - 61 818 08 32

   Urząd Pocztowy w TP - 61 818 08 34

   Schronisko dla zwierząt w Jędrzejewie - 67 216 57 50

   Vet Agro Service (wszystko dla zwierząt) - 67 255 48 81

Polska Anglia

KOMUNIKAT nr 45

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W POZNANIU

ODDZIAŁ W POZNANIU

 ul. Grunwaldzka 250 B, 60-166 Poznań

 tel. (0-61)868-52-96, faks (0-61)860-59-10

 www.piorin.gov.pl/poznan, e-mail: wiiorin. wiiorin.opoznan@poczta.fm

Znak sprawy: OPO-5122-45/08                                                                                        Poznań, dnia 5 stycznia 2009r.

 
KOMUNIKAT nr 45

Zwalczanie mączniaka rzekomego cebuli

Szczegóły:

Na plantacjach cebuli stwierdzono występowanie mączniaka rzekomego.

Zalecenia:

W celu ochrony roślin cebuli przed grzybem wywołującym mączniaka rzekomego należy zastosować opryskiwanie, zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby. Następne zabiegi wykonywać co 7-14 dni w zależności od nasilenia choroby. Listę przykładowych środków do ochrony przed mączniakiem rzekomym cebuli zamieszczono w poniższej tabeli:

Środki   ochrony   roślin:

ACROBAT MZ 69 WG

ALTIMA 500 SC

(w obrocie do 23.09.2009 r.)

AMISTAR 250 SC

BIOSEPT 33 SL

BRAVO PLUS 500 SC

(w obrocie do 06.05.2009 r.)

BRAVO 500 SC

CURZATE M 72,5 WP

DITHANE 455 SC

(w obrocie do 23.09.2008 r.)

DITHANE NeoTec 75 WG

EKONOM MC 72,5 WP

GWARANT 500 SC

HELM-CYMI 72,5 WP

INDOFIL 80 WP

MAGIC CAP 45 WP

(w obrocie do 31.03.2009 r.)

MANCONEX 80 WP

NOVOZIR MN 80 WP

(w obrocie do 23.07.2008 r.)

PENNCOZEB 455 SC

(w obrocie do 20.07.2008 r.)

PENNCOZEB 80 WP

(w obrocie do 20.07.2008 r.)

POLYRAM 70 WG

RIDOMIL GOLD MZ 68 WG

SANCOZEB 80 WP

TATTOO C 750 SC

TOSKA 72,5 WP

VALBON 72 WG

VONDOZEB 75 WG

(w obrocie do 20.07.2008 r.)

Uwagi:

1.Środka ALTIMA 500 SC nie stosować na plantacjach  cebuli przeznaczonej na zbiór pęczkowy.

2. Środek SANCOZEB 80WP stosować wyłącznie na plantacjach nasiennych.

3. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z etykietą-instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.

4. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu wymienionego organizmu szkodliwego. Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin

5. Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [(art. 71 pkt. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin ( Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zmianami)].                                                    

 Kierownik Oddziału

 Stanisław Brożeniuk