Polska Anglia

  Lusówko

  Sołtys wsi:

  Zdzisława Piszczyńska 

  tel. 61 814 77 51

   

  lusowko.soltys@gmail.com

  --------------------------------------------------


  Skład Rady Sołeckiej:

  1. Antoni Andrzejczak

  2. Barbara Nowak

  3. Paweł Wojtowicz

  4. Maciej Budziak

  5. Beata Walkowiak

  6. Waldemar Śmiglak

  7. Łukasz Grewling