Polska Anglia

  Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne – ul. Kasztanowa w Chybach

  Informujemy, że spotkanie konsultacyjne dotyczące rozbudowy ul. Kasztanowej w Chybach odbędzie się 8 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 w auli szkoły podstawowej w Baranowie przy ul. Wypoczynkowej.

  Poniżej przedstawiamy dwa warianty projektu rozbudowy drogi.

   

  Wariant 1

  W wariancie pierwszym zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,0 m (na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Podgórnej) oraz poszerzenie do 4,5 m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach (na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Szkolnej). Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 zaproponowano rozdzielenie chodnika od jezdni za pomocą rowu.

  Zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Szamotulskiej do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolne Chyby. Szerokość projektowanego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wynosi 2,7 m.

  Na wysokości alei Kasztanowej jezdnia przebiega po nowym śladzie, a chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wykorzystuje stary przebieg drogi między kasztanami.

  W celu spowolnienia ruchu zaprojektowano:

  - w km ok. 0+550 szykanę,

  - w km 0+630 wyniesione skrzyżowanie z ul. Podgórną,

  Przewidywana liczba drzew do wycinki – 55 szt.

  Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 72 szt.

  Wariant I - kliknij tutaj i pobierz

   

   

  Wariant 2

  W wariancie drugim zaprojektowano poszerzenie jezdni do 5,0 m (na odcinku od ul. Szamotulskiej do ul. Podgórnej) oraz poszerzenie do 4,5 m z niezbędnymi poszerzeniami na łukach (na odcinku od ul. Podgórnej do ul. Szkolnej). Na odcinku od km 0+000 do km 0+600 zaproponowano budowę chodnika bezpośrednio przy jezdni, a rów odwadniający po drugiej stronie drogi.

  Zaprojektowano chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego od ul. Szamotulskiej do skrzyżowania ul. Szkolnej z ul. Dolne Chyby. Szerokość projektowanego chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego wynosi od 2,0 do 3,0 m.

  Na wysokości alei Kasztanowej jezdnia przebiega po nowym śladzie, a chodnik z dopuszczeniem ruchu rowerowego wykorzystuje stary przebieg drogi między kasztanami.

  W celu spowolnienia ruchu zaprojektowano:

  - w km 0+630 wyniesione skrzyżowanie z ul. Podgórną,

  - w km 0+800 wyniesione przejście dla pieszych.

  Przewidywana liczba drzew do wycinki – 56 szt.

  Przewidywana liczba drzew do nasadzeń w pasie drogowym ul. Kasztanowej – 61 szt.

  Wariant II - kliknij tutaj i pobierz

   

  Opinie na temat przedstawionych wariantów można przesyłać na adres: ug@tarnowo-podgorne.pl wpisując w temacie wiadomości: „Kasztanowa – konsultacje”.

   

  ARz (info BPD)

   

  - - - - - - - - - -

  Rewitalizacja Pałacu i Parku w Sierosławiu - KONSULTACJE ZAKOŃCZONE

  Zapraszamy do konsultacji koncepcji rewitalizacji Pałacu w Sierosławiu i jego otoczenia. Poniżej prezentujemy propozycję – na Państwa uwagi i spostrzeżenia czekamy do końca sierpnia 2018 r. pod adresem wikos@tarnowo-podgorne.pl lub u Kierownika Wydziału Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska Juliusza Jerzykiewicza.

   

  Koncepcja przebudowy pałacu w Sierosławiu przewiduje generalny remont budynku. Na nowo zostanie zagospodarowany teren wokół – powstanie plac zabaw, siłownia, boisko wielofunkcyjne, boisko do gry w badmintona, altana grillowa oraz urządzona zostanie zieleń.

   

  W budynku znajdować się będą następujące pomieszczenia: biuro dla rady sołeckiej, świetlica wiejska z zapleczem kuchennym i sanitarnym, dwa gabinety lekarskie, salki na potrzeby kółek zainteresowań i pomieszczenie dla organizacji pozarządowych.

   

  Prace powinny rozpocząć się w IV kwartale 2018. Ich koniec zaplanowano na II kwartał 2020.

   

  Kliknij i zobacz:

  - Elewacje - kliknij tutaj

  - Rzut parteru i piętra:

  - wersja I - kliknij tutaj

  - wersja II - kliknij tutaj

  - Zagospodarowanie terenu - kliknij tutaj

   

  ARz

   

  - - - - - - - - - - - -

   

  Projekty uchwał przeznaczone do konsultacji

  Aktualne projekty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej - kliknij tutaj

   

  -----