Do pobrania

GMINA TARNOWO PODGÓRNE - JESTEM U SIEBIE

Karta mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne

       To program stworzony z myślą o mieszkańcach Gminy Tarnowo Podgórne.W ramach programu Karta Mieszkańca każdy posiadacz  karty może skorzystać z bonusów, rabatów oraz zniżek na usługi oferowane na terenie Gminy.

Przedsiębiorcom przystępującym do programu jako Partnerzy, Gmina zapewnia różnorodną promocję.

Idea Karty pojawiła się wraz z budową Tarnowskich Term, aby w prosty sposób móc ułatwić mieszkańcom Gminy korzystanie także z Parku Wodnego. 

SPRAWDŹ NASZYCH PARTNERÓW!

Karta Mieszkańca

 

 

Partnerzy Progrogramu Karta Mieszkańca

 

Administratorem danych osobowych zawartych we wnioskach o wydanie karty mieszkańca jest Gmina Tarnowo Podgórne reprezentowana przez Wójta z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 115, kod pocztowy 62-080. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: iod@tarnowo-podgorne.pl Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu „Karta Mieszkańca”, na podstawie dobrowolnej zgody. Uczestnicy Programu mają prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Programu. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do udziału w Programie i wydania Karty Mieszkańca. Uczestnicy Programu mają prawo dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.