Polska Anglia

  Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON

  Misją Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia przede wszystkim osobom niepełnosprawnym od urodzenia, szczególnie z dysfunkcją intelektualną. Stowarzyszenie obejmuje pomocą również ich rodziny. Stowarzyszenie nakierowane jest na niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym będących mieszkańcami gminy Tarnowo Podgórne. W miarę możliwości otwarte jest również na pomoc osobom niepełnosprawnym, będących mieszkańcami gmin ościennych.

   

  Cele Stowarzyszenia: wspieranie osób niepełnosprawnych na każdym etapie życia, wspieranie otoczenia, w szczególności rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

   

  Wyznaczone cele Stowarzyszenie planuje realizować poprzez działania ustawiczne na rzecz osób niepełnosprawnych jak między innymi zajęcia sportowe w siłowni Clubu WUEF, na stadionie lekkoatletycznym GKS w Tarnowie Podgórnym, czy na pływalni Term Tarnowskich. W miarę wzrostu Stowarzyszenia i zainteresowania podopiecznych będziemy prowadzić zajęcia w różnorodnych dziedzinach,  odpowiednich dla dysfunkcji osób niepełnosprawnych oraz na poziomach właściwych dla grup wiekowych. W przyszłości zamierzamy utworzyć placówki działające samodzielnie na rzecz osób niepełnosprawnych.

   

  Serdecznie zapraszamy do naszego Stowarzyszenia rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych.  Jeszcze serdeczniej zapraszamy osoby chętne do społecznej współpracy. Czeka nas dużo zadań, każdy znajdzie swoje miejsce.

   

  Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON z siedzibą w Tarnowie Podgórnym zostało powołane na zebraniu założycielskim 22.06.2017r.

   

  Dane:

  Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON w Tarnowie Podgórnym

  Adres do korespondencji: ul. Poznańska 122, 62-080 Tarnowo Podgórne

  Numery telefonów kontaktowych: Grażyna Nowicka: 508 610 256, Zofia Kandulska: 604 142 875, Paweł Dębski: 603 684 930, Kazimierz Szulc: 665 28 28 28

   

  Adres mail: stowarzyszenie@tarson.pl

   

  Numer Krajowego Rejestr Sądowego (KRS): 0000686491

  NIP: 7811949931

  REGON: 36778474400000

   

  Nr konta bankowego: 72 1090 1362 0000 0001 3500 0964