Polska Anglia

  Dla przedsiębiorców

  Informacje podatkowe

  IN-1 Informacja w sprawie:

  - podatku od nieruchomości IN-1:

  - podatku rolnego IR-1:

  - podatku leśnego IL-1:

   

   

  Deklaracja na podatek od środków transportowych

   

  Podatek rolny

  Podatek leśny

  Ustalenie stawki opłaty targowej

  Odpady komunalne

  Zwolnienie de minimis