Polska Anglia

  ZUS: Październik miesiącem seniora

  ZUS: Październik miesiącem seniora

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dni Seniora”. Na wydarzenia pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” zapraszamy w październiku na terenie całej Wielkopolski.

   

  Dni Seniora organizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wielu miastach w całej Wielkopolsce. Partnerami wydarzenia są Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Podczas tych dni będzie można skorzystać z konsultacji  u doradców emerytalnych, dowiedzieć się jak przejść na emeryturę i czy można ją podwyższyć, a także jak z ZUS pojechać do sanatorium. Dyżurować będą również specjaliści z różnych urzędów i instytucji.

  Na naszych Seniorów czekać będą eksperci, materiały informacyjne oraz wiele atrakcji kulturalnych, a także warsztaty i wykłady. Szczegółowy harmonogram dotyczący wydarzeń organizowanych dla seniorów na stronie www.zus.pl w zakładce Dzień Seniora.

   

  JZ (info: ZUS)