Polska Anglia

  Zebrania wiejskie

  Zebrania wiejskie

   

  Wójt Tadeusz Czajka zaprasza mieszkańców na zebrania wiejskie – terminy prezentujemy poniżej. W programie tegorocznych spotkań – oprócz rozmów na temat aktualnych spraw miejscowości i przedstawienia planów na najbliższy rok – znajdują się wybory sołtysów i członków rad sołeckich.

  Na początku zebrania dotychczasowi sołtysi przedstawią mieszkańcom sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej za 2018 r. W dalszej kolejności spośród zebranych wybierana jest 3-osobowa komisja, odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów. Następnie Komisja przyjmuje kandydatury na sołtysa – kandydaci mogą zgłosić się samodzielnie lub zostać zgłoszonym przez mieszkańca sołectwa (wtedy kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie). Uprawnionymi do kandydowania są wyłącznie osoby wpisane do spisu wyborców w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne z tytułu zamieszkania w sołectwie.

  Głosowanie jest tajne – biorą w nim udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy, uczestniczący w zebraniu wiejskim. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania. Sołtysem zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów.

  Potem przyjmowane są kandydatury na członków Rady Sołeckiej – ich wybór odbywa się podobnie jak w przypadku wyborów na sołtysa w głosowaniu tajnym. Za wybranych na członków Rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Mieszkańcy wybierają Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Gminy.

  Zapraszamy zatem na zebrania wiejskie, porozmawiajmy o przyszłości naszych miejscowości!

  Uwaga mieszkańcy Chyb i Sierosławia - zmieniło się miejsce i godzina rozpoczęcia zebrania - prosimy przekazać informację sąsiadom!

  Zebrania wiejskie 2019 r. - wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

  Miejscowość

  Data

  Godzina

  Miejsce

  Batorowo

  28 stycznia

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Stefana Batorego 67, Batorowo)

  Baranowo

  30 stycznia

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Spokojna 2b, Baranowo)

  Swadzim

  31 stycznia

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Lipowa 11a, Swadzim)

  Chyby

  Uwaga zmiana miejsca oraz godziny!

  5 lutego

  18.15

  szkoła podstawowa w Baranowie

  (ul. Wypoczynkowa 93, Baranowo)

  Góra

  6 lutego

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Szkolna 3a, Góra)

  Rumianek

  7 lutego

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Parkowa 6a, Rumianek)

  Lusówko

  12 lutego

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Zespołowa 1, Lusówko)

  Sierosław

  Uwaga zmiana miejsca oraz godziny!

  13 lutego

  18.15

  Hotel „Przylesie”

  (ul. Bukowska 2a, Sierosław)

  Sady

  14 lutego

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Poprzeczna 3, Sady)

  Kokoszczyn

  19 lutego

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Dworcowa 6, Kokoszczyn)

  Przeźmierowo

  20 lutego

  18.00

  hala sportowa OSiR w Przeźmierowie

  (ul. Kościelna 46/48, Przeźmierowo)

  Tarnowo Podgórne

  21 lutego

  17.00

  sala GOK Sezam w Tarnowie Podgórnym

  (ul. Ogrodowa 14, Tarnowo Podgórne)

  Lusowo

  27 lutego

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Ogrodowa 3b, Lusowo)

  Jankowice

  28 lutego

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Wiśniowa 2a, Jankowice)

  Ceradz Kościelny

  7 marca

  18.00

  świetlica wiejska

  (Plac Harcerski 4, Ceradz Kościelny)

  Wysogotowo

  13 marca

  18.00

  świetlica wiejska

  (ul. Wierzbowa 127, Wysogotowo)

   

  Ważne: do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są wszyscy pełnoletni i stali mieszkańcy Sołectwa posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości niezbędnego do ewentualnego potwierdzenia prawa udziału w zebraniu.

   

   

  ARz