Polska Anglia

  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 [INFORMACJE]

  Wybory do Sejmu i Senatu 2019 [INFORMACJE]

  Zgodnie z postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wyboru do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się 13 października 2019 r.

  KALENDARZ WYBORCZY:

  do dnia 24 sierpnia 2019 r.

  • zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu; przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

  do dnia 26 sierpnia 2019 r.

  • powołanie okręgowych komisji wyborczych

  do dnia 3 września 2019 r. do godz. 24:00

  • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów

  do dnia 8 września 2019 r.

  • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

  do dnia 13 września 2019 r.

  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,
  • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,
  • zgłaszanie kandydatów na członków obwodo0wych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

  do dnia 22 września 2019 r.

  • powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania otworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,
  • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

  od dnia 22 września 2019 r. do dnia 29 września 2019 r.

  • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie koszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywa służbę

  do dnia 28 września 2019 r.

  • zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

  od dnia 28 września 2019 r. do dnia 11 października 2019 r. do godz. 24:00

  • nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

  do dnia 3 października 2019 r.

  • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatów na senatorów

  do dnia 4 października 2019 r.

  • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

  do dnia 8 października 2019 r.

  • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
  • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 par. 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

  do dnia 10 października 2019 r.

  • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania otworzonych za granicą
  • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

  w dniu 11 października do godz. 24:00

  • zakończenie kampanii wyborczej

  w dniu 13 października 2019 r. godz. 7:00 - 21:00

  • głosowanie

   

  Co o wyborach wiedzieć warto?

  • serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej [KLIKNIJ TUTAJ]
  • postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów [KLIKNIJ I POBIERZ]
  • obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o okręgach wyborczych [KLIKNIJ I POBIERZ]
  • informacja o wyznaczeniu miejsc na bezpłatne umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów na obszarze Gminy Tarnowo Podgórne [KLIKNIJ I POBIERZ]

   

  JZ