Polska Anglia

  Wspieramy profilaktykę raka szyjki macicy

  Wspieramy profilaktykę raka szyjki macicy

  Gmina Tarnowo Podgórne przekazała Powiatowi Poznańskiemu dotację w wysokości 56 700zł na realizację programu zdrowotnego,  związanego z profilaktyką raka szyjki macicy. Szczepieniem zostanie objętych do 165 dziewczynek  z  rocznika 1996, zameldowanych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 3 sierpnia 2009. 

  Akcja  potrwa  do połowy przyszłego roku.  Oprócz  szczepień  (w 3 dawkach) przewidziano edukację dla dziewcząt, ich rodziców lub opiekunów prawnych. Realizacją programu zajmie się Specjalistyczna Przychodnia Lekarska EDICTUM z Poznania. Na podstawie porozumienia  koszty będą pokryte ze środków Powiatu i Gminy.

  Rak szyjki macicy jest wywoływany przez wirus  HPV  (brodawczak  ludzki). To drugi  pod względem występowania (po raku piersi) nowotwór złośliwy kobiet. Unikniecie śmiertelnego zagrożenia, związanego z rakiem  szyjki macicy,  jest możliwe  dzięki zapobieganiu zakażeniom HPV (przez szczepienia i bezpieczne życie intymne), a także oraz wczesnemu wykrywaniu stanów przedrakowych.
  Profilaktyka jest jedną z metod walki z zagrożeniem.
  AM