Polska Anglia

  Wóz strażacki jak z marzeń

  Wóz strażacki jak z marzeń
  Wóz strażacki jak z marzeń

   

  Gmina Tarnowo Podgórne będzie bogatsza o wóz strażacki ze zbiornikiem wody na 5000 litrów i 500-litrowym zbiornikiem na środek pianotwórczy. Umowę o dofinansowaniu projektu „Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym przez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podpisali 9 września w Poznaniu: Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne i Justyna Witkowiak, skarbnik naszej Gminy. Wartość projektu wynosi 760 760,80 zł brutto. Dofinansowanie ze środków unijnych pokryje  60% kosztów kwalifikowanych, czyli 456 456,48 zł brutto. Planowany termin zakończenia projektu: 31 lipca 2010.

   Realizacja projektu zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa w Gminie (mieszkańcom, osobom biorącym udział w akcjach). Zwiększy się przydatność tarnowskiej OSP przy wspomaganiu jednostek Państwowej Straży Pożarnej podczas dużych akcji ratowniczych.

  Pozyskane środki EFRR pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.


  Warto zaznaczyć, że
  OSP w Tarnowie Podgórnym należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Jest przeznaczona do pomocy jednostkom PSP podczas zwalczania pożarów o dużych rozmiarach i usuwania skutków innych miejscowych zagrożeń w województwie wielkopolskim, wymagających specjalistycznego wyposażenia. To nie tylko główny potencjał ratowniczy naszej Gminy, ale wsparcie ratownicze gmin sąsiednich.

   
  Informacje na temat projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne pok. 19, pod nr tel 061 89 59 271, lub adresem mailowym: 
  fu@tarnowo-podgorne.pl

   AM