Polska Anglia

  Wójt proponuje Pakiet antysmogowy

  Wójt proponuje Pakiet antysmogowy

  Zgodnie z zapowiedzią Wójt Tadeusz Czajka przekazał radnym projekt Pakietu antysmogowego dla Gminy Tarnowo Podgórne.

  Pakiet stanowi rozszerzenie i uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań zastosowanych w naszej Gminie, a jego wdrożenie w zaproponowanej formie jest związane m.in. z przygotowaniem odpowiednich aktów prawa miejscowego.

  - Przedstawiłem założenia Pakietu Radzie Gminy, ponieważ jego opracowanie wymaga udziału radnych w procesie legislacyjnym – napisał Wójt w piśmie wprowadzającym. - Jestem otwarty na współpracę, a prace nad dokumentem chciałbym rozpocząć już na początku 2019 roku tak, by konkretne rozwiązania wdrożyć po zakończeniu obecnego sezonu grzewczego.

  Propozycje działań antysmogowych zostały przedstawione w czterech działach:

  1. Rozszerzenie dotychczasowej uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy  Tarnowo Podgórne (m.in. podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania, wprowadzenie możliwości otrzymania dofinansowania na modernizację istniejącej instalacji grzewczej).

  2. Zwolnienia podatkowe w przypadku budynków pod działalność gospodarczą w przypadku trwałej likwidacji palenisk na paliwa stałe.

  3. Promocja rozwiązań kompleksowych (wymiana pieca + fotowoltaika).

  4. Monitoring jakości powietrza, działania edukacyjno-informacyjne.


  Z zapisami projektu Pakietu antysmogowego można zapoznać się tutaj – kliknij tutaj.

   

  ARz