Polska Anglia

  Wakacyjne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne dla osób pełnoletnich

  Wakacyjne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne dla osób pełnoletnich

  Już dzisiaj Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach usług poradnictwa zawodowego przygotował letnią ofertę bezpłatnych zajęć dla osób pełnoletnich.

  WUP zaprasza osoby pełnoletnie na najbliższe, bezpłatne warsztaty szkoleniowo - edukacyjne, organizowane w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

  „Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele"

  Termin: 23 - 24.07.2019r., godz. 09.00 - 13.00
  Zapisy pod nr tel. 61 846 38 52/54
  Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.


  Często w naszym życiu spotykamy się z dużym natłokiem obowiązków, na wykonanie których nie wystarcza nam czasu. Dobrym rozwiązaniem tego zjawiska jest precyzyjne określanie celów i prawidłowe wyznaczanie priorytetów. Osoby szukające zatrudnienia dobrze planując czas, mogą przyspieszyć znalezienie pracy, a pracujące polepszyć funkcjonowanie w miejscu pracy oraz nauczyć się jak wygospodarować czas na odpoczynek.


  ,,Powrót do aktywności zawodowej – warsztaty dla kobiet"


  Termin: 25 - 26.07.2019r., godz. 09.00 – 13.30
  Zapisy pod nr tel. 61 846 38 52/54
  Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu przy ul. Szyperskiej 14. Zajęcia odbywają się w grupie maksymalnie do 14 osób.


  Warsztaty skierowane są do kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić na rynek pracy. Warsztaty pomogą zwiększyć świadomość swoich mocnych stron oraz stworzyć plan przydatny w ponownym odnalezieniu swojego miejsca w życiu zawodowym. Często im dłuższy czas braku zatrudnienia, tym większe obawy związane z podjęciem pracy. Na warsztatach uczestniczki będą mogły porozmawiać o tym, jak odnaleźć w sobie motywację oraz zidentyfikować cele związane z pracą i życiem osobistym. Program zajęć przewiduje także ćwiczenia, które pozwolą wypracować konstruktywny sposób radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany.

   

  JZ (info: WUP w Poznaniu)