Polska Anglia

    Usuwajmy azbest!

    Usuwajmy azbest!

    W związku z opracowywaniem projektu dokumentu: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnowo Podgórne" prosimy w imieniu Urzędu Gminy wszystkich mieszkańców o zgłoszenie ilości wyrobów zawierających azbest znajdujących się na ich użytkowanej posesji - dotyczy to tych osób, które nie dopełniły tej formalności dotychczas. Zgłoszenie ilości użytkowanego azbestu do Urzędu Gminy jest podstawą do otrzymania odpowiedniej pomocy finansowej przy jego usunięciu oraz unieszkodliwieniu.

    Zgłoszenia prosimy wykonać bezzwłocznie jednak nie później niż do 20 maja 2009 r. na formularzu załączonym poniżej,  w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy (osoba odpowiedzialna Pan Marek Ratajczak) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kaminski@akanova.com.pl lub wios@tarnowo-podgorne.pl