Polska Anglia

    Ul. Wysogotowska w Przeźmierowie

    Ul. Wysogotowska w Przeźmierowie

    W związku z aktualizacją dokumentacji budowy ul.Wysogotowskiej (odcinek od ul. Olszynowej do ul. Kościelnej) w Przeźmierowie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w  sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

    Poniżej treść zawiadomienia oraz obwieszczenia Starosty Poznańskiego o możliwości zapoznania się z dokumentacją techniczną w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18

    ARz