Polska Anglia

  TARSON: Tarnowo Podgórne z zakładem pracy dla osób z niepełnosprawnościami?

  TARSON: Tarnowo Podgórne z zakładem pracy dla osób z niepełnosprawnościami?

  Od początku powstania Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON postawiło sobie za cel powołanie do życia zakładu produkcyjno-usługowego zatrudniającego jako pracowników fizycznych wyłącznie osoby z niepełnosprawnościami, prowadzonego przez kadrę zarządzającą. Jesteśmy na etapie opracowywania założeń projektowych oraz biznesplanu. Przewidujemy wielkość zakładu na pięćdziesięciu pracowników produkcyjnych oraz dwudziestu członków kadry. Zakładamy jego otwarcie w 2021 roku.

  Powołany zostanie jako Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ TARSON. Ufamy, że zakład ten powstanie przy współudziale finansowym Gminy Tarnowo Podgórne i Wojewody Wielkopolskiego. Jego późniejsza działalność będzie finansowo wspierana i nadzorowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

  Jesteśmy po spotkaniach z Komisją ds. Społecznych Rady Gminy, po rozmowach w Urzędzie Marszałkowskim oraz po wizytach w dwóch takich Zakładach. Projekt powołania do życia Zakładu Aktywności Zawodowej w Tarnowie Podgórnym jest znany naszym włodarzom.

  W czerwcu 2019 został przyjęty przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne dokument opracowany na zlecenie Urzędu Gminy: STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY TARNOWO PODGÓRNE NA LATA 2019-2024. Trzeci z czterech obszarów działań społecznych opisanych w tym dokumencie dotyczy pomocy i wsparcia osób z niepełnosprawnościami, również w obszarze aktywizacji zawodowej. 

  Cel operacyjny 3 - Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami:

  • Wspieranie programów i modeli aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  • Pogłębiona diagnoza zapotrzebowania tworzenie nowych podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej w postaci Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, czy Zakładu Aktywności Zawodowej

   

  Obecnie, jako Stowarzyszenie TARSON, robimy rozeznanie w dwóch kierunkach:

  • Szukamy przedsiębiorstw, które zechciałyby w przyszłości zlecić ZAZ TARSON wykonywanie prostej produkcji lub usług na zasadzie stałej kooperacji. Rozeznajemy również możliwości produkcji rynkowej i komercyjnej sprzedaży produktów ZAZ.
  • Tworzymy listy potencjalnych przyszłych pracowników naszego Zakładu. Jak wiadomo muszą to być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

  Produkcja lub usługi w istniejących już Zakładach Aktywności Zawodowej to przykładowo: konfekcjonowanie drobnicy (np. gwoździe, śruby, kołki rozporowe); montaż i pakowanie (np. opraw oświetleniowych); wyrób szerokiej gamy opakowań; składanie galanterii papierniczej (np. papiery ozdobne, torby ozdobne); wykonywanie prostych wyrobów na powierzonej maszynie (np. wtryskarce); mała poligrafia (listowniki, koperty firmowe, zaproszenia, dyplomy, przypinki); tabliczki znamionowe wykonane metodą grawerską na maszyny i pojazdy; krawiectwo (szycie flag narodowych i firmowych); stolarstwo (produkcja małogabarytowych przedmiotów np. budek dla ptaków); certyfikowane niszczenie dokumentów.

  Zapewniamy o wysokiej jakości produkcji i usług Zakładu Aktywności Zawodowej, rzetelności w dotrzymywaniu terminów i warunków umowy oraz korzystnej cenie. Jesteśmy świadomi, że te wartości warunkują utrzymanie ZAZ na rynku. Dodatkową korzyścią dla firmy kupującej produkty lub usługi w Zakładzie Aktywności Zawodowej jest możliwość umniejszenia obowiązkowych składek na PFRON – można je umniejszyć o kwoty zakupów w ZAZ aż do należnych 50%.

  Praca dla osób niepełnosprawnych jest czymś więcej niż tylko czynnością. To przede wszystkim włączenie do „normalnego życia”. Jak wszyscy dorośli pragną czuć się potrzebni i doceniani. Praca daje codzienne zajęcie i wyrwanie z monotonii siedzenia w domu, spotkania z ludźmi, rozmowy i wspólne przeżywanie spraw własnych i współpracowników. Nowy styl i rytm życia, wieczorne przygotowanie – „bo jutro idę do pracy”. Wreszcie własne pieniądze i zasłużony, wypracowany urlop. Bardzo często spotykamy się z opinią, że osoby niepełnosprawne to najbardziej lojalni pracownicy. Chętnie wykonują powierzone im zadania, nie narzekają, są pełni entuzjazmu. 

  Zapraszamy do rozmów na ten temat. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w naszym stowarzyszeniu, kontaktując się mailowo lub telefonicznie. Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą/kooperacją z ZAZ lub PRACĄ w ZAZ – skontaktuj się z nami.

  stowarzyszenie@tarson.pl www.tarson.pl

  JZ (info: TARSON, Kazimierz Szulc)