Polska Anglia

    Tarnowo Podgórne z nową obwodnicą

    Tarnowo Podgórne z nową obwodnicą

    Lada dzień rozpoczną się prace związane z budową wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. 8 maja Wójt Tadeusz Czajka oraz wykonawca wyłoniony w przetargu – firma AGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, podpisali umowę na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Wartość inwestycji wynosi 6 617 027,43 zł brutto. Umowa przewiduje termin wykonania robót do 30 września 2019 r. O szczegółach związanych z inwestycją, w tym planowanych zmianach w organizacji ruchu, informować będziemy na bieżąco.