Polska Anglia

  Tarnowo Podgórne jednak z nową obwodnicą

  Tarnowo Podgórne jednak z nową obwodnicą

  Lada dzień rozpoczną się prace związane z budową wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. 8 maja Wójt Tadeusz Czajka oraz wykonawca wyłoniony w przetargu – firma AGMA Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, podpisali umowę na budowę wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego. Wartość inwestycji wynosi 6 617 027,43 zł brutto. Umowa przewiduje termin wykonania robót do 30 września 2019 r.

  Wojewoda przyznał, Premier wykreślił

  We wrześniu 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przeprowadził nabór wniosków do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Jako Gmina złożyliśmy wniosek na dofinansowanie budowy obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

  Do oceny zgłoszonych propozycji Wojewoda powołał 6-osobową Komisję, reprezentującą instytucje wojewódzkie. 20 marca 2019 r. podczas spotkania w Urzędzie Wojewódzkim zaprezentowano ocenę poszczególnych zadań. Wielkopolski Urząd Wojewódzki przedstawił zarówno listę podstawową (34 zadania), jaki i listę rezerwową (15 zadań). Tarnowska obwodnica znalazła się na 30 (!) miejscu listy podstawowej (z liczbą 15,5 pkt) co oznaczało, że jest w grupie premiowanej dotacją.

  Prezentowane dokumenty 1 marca br. celem zatwierdzenia trafiły do Ministra Infrastruktury oraz (jak się później okazało) do Kancelarii Premiera. Dotychczas „Warszawa” bez uwag zatwierdzała projekt podziału dotacji, przedkładany przez Wojewodę. Niestety tym razem stało się inaczej. W Ministerstwie i Kancelarii Premiera dokonano wielu niczym nieuzasadnionych zmian. W ten sposób z listy podstawowej na koniec listy rezerwowej wyrzucono m.in. wnioski Tarnowa Podgórnego oraz Czerwonaka. Co więcej ogłoszone listy nie zawierają punktacji. Można zatem domniemywać, że jest to ocena uznaniowa.

  - Uważam, że takie postępowanie jest nierzetelne. Zwrócę się o jego ocenę do Sądu Administracyjnego. Ponadto, jest to w sprzeczności z głoszonymi przez Premiera Mateusza Morawieckiego deklaracjami  o tym jak ogromne środki chce przeznaczyć na drogi samorządowe. Premier nie dość, że nie zwiększył dofinansowania w Programie, to jeszcze gminom, które zostały zakwalifikowane w oparciu o wcześniej ustalone zasady, zabrał dofinansowanie. To niegodziwość - podsumowuje Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka.

  - Rozpoczynamy to zadanie mimo braku dofinansowania, ponieważ oczekuje ono na realizację od ubiegłego roku – zapewnia Tadeusz Czajka. – Uruchomienie procesu inwestycyjnego nie blokuje nam możliwości odwołania od decyzji Premiera w Sądzie Administracyjnym - dodaje.

  O szczegółach związanych z inwestycją, w tym planowanych zmianach w organizacji ruchu, informować będziemy na bieżąco.

  Którędy pojedziemy nową obwodnicą? [ZOBACZ TUTAJ]

   

  JZ