Polska Anglia

  Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy - spotkanie edukacyjno - informacyjne

  Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy - spotkanie edukacyjno - informacyjne

   

   

  SPOTKANIE EDUKACYJNO-INFORMACYJNE W ZAKRESIE SZCZEPIEŃ PROFILAKTYCZNYCH RAKA SZYJKI MACICY

   - dziewczynki rocznik 1996

   

  Informuję, że stosownie do zawartego porozumienia z dn. 21.09 2009 r. pomiędzy Gminą Tarnowo Podgórne, a Powiatem Poznańskim będzie realizowany wspólnie program zdrowotny w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy  przeciwko wirusom HPV w 2009/2010 roku, dziewczynek urodzonych w 1996 – 13 latek zameldowanych na stałe i czasowo powyżej 3 miesięcy na terenie  gminy Tarnowo Podgórne.

  Zgodnie z zawartą umową szczepienia przeprowadzi Specjalistyczna Przychodnia Lekarska „EDICTUM” sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 31.  

   

  W związku z powyższym:

  w dniu 1 października  2009 roku o godz. 17:00

  w Gimnazjum w Baranowie  przy ul. Wypoczynkowej 93

   

  oraz

   

  w dniu 1 października 2009 r. o godz. 18:30

  w Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym przy ul. Poznańskiej 118

   

   

   

  zostanie przeprowadzone spotkanie edukacyjno-informacyjne dotyczące zapobieganiu rakowi szyjki macicy dla rodziców lub opiekunów prawnych, jak i dziewczynek rocznika 1996.

  W tym samym dniu tj. 1.10 2009 r. o godz. 17:00 jak i w dn. 1.10 2009 r. o godz. 18:30  rodzice lub opiekunowie dziewczynek będą zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na zaszczepienie dziecka, jak również  do udzielenia wywiadu warunkującego dopuszczenie do szczepienia.  

  W powyższym w ww. dniu zostanie również ustalony termin przeprowadzenia I dawki szczepienia w 2009 roku.

  Nadmieniam, że szczepienia są wykonywane w III dawkach.

  Mając na uwadze troskę o zdrowie państwa pociech, bardzo proszę rodziców lub opiekunów dziewczynek o obowiązkowe przybycie w ustalonym terminie wraz z książeczką zdrowia dziecka lub kartą szczepień.

   

   

   

  Kier. WSO

  /-/ Barbara Jankowiak

   

  więcej informacji na www.powiat-poznanski.hpv.pl