Polska Anglia

  Świetowy Dzień bez Tytoniu: WHO zaprasza do włączenia się w akcję

  Świetowy Dzień bez Tytoniu: WHO zaprasza do włączenia się w akcję

  Co roku, 31 maja, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i globalni partnerzy świętują Światowy Dzień Bez Tytoniu. Coroczna kampania jest okazją do podniesienia świadomości na temat szkodliwych i śmiertelnych skutków używania tytoniu i narażenia na dym z drugiej ręki oraz zniechęcenia do używania tytoniu w jakiejkolwiek formie.

  Kampania ma za zadanie zwiększyć świadomość na temat negatywnego wpływu tytoniu na zdrowie płuc – względem zachorowania od raka po przewlekłe choroby układu oddechowego, a także na temat podstawowej roli, jaką płuca odgrywają dla zdrowia i dobrego samopoczucia wszystkich ludzi.

  Kampania służy również jako wezwanie do działania, opowiadając się za skuteczną polityką ograniczania konsumpcji tytoniu i angażowania interesariuszy z wielu sektorów w walkę o ograniczanie palenia.

  W ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu 2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna podejmuje następujące działania:

  • punkty pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla uczniów, grona pedagogicznego i pracowników szkół: 29.05.2019r. (godzina 10:00-13:00) Zespół Szkół Samochodowych w Poznaniu, 31.05.2019r. (godz. 8:55- 11:30) Zespół Szkół Handlowych w Poznaniu, 6.06.2019r. (godz. 11:00 - 12:00) V Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.
  • 07.06.2019r. (godz. 10- 13) udział w Ekologicznym Festynie Zdrowia organizowanym przez Branżową Szkołę I stopnia w Buku – punkt pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu dla uczniów i społeczności lokalnej.

  • 08.06.2019r. (godz. 11-14) udział w VIII Dniu Zdrowia przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach. Organizacja punktu informacyjno – edukacyjnego, pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu, ćwiczenia z alkogoglami, konkursy dla dzieci oraz quiz o tematyce tytoniowej dla dorosłych.

   

  Zapraszamy do udziału również mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

   

  JZ (info: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu)