Polska Anglia

  Straż Gminna przypomina!

  Straż Gminna przypomina!

  Straż Gminna Tarnowo Podgórne przypomina, iż posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi może spowodować liczne obrażenia ciała do trwałego kalectwa włącznie!

  Należy zatem przestrzegać poniższych zasad:

  1) zakupu materiałów pirotechnicznych może dokonać tylko osoba pełnoletnia w wyspecjalizowanych sklepach lub stoiskach sprzedaży,

  2) wszystkie materiały muszą posiadać instrukcję obsługi napisaną w języku polskim,

  3) zakupione materiały przechowywać należy miejscu suchym, z dala od źródeł ciepła,

  4) używanie takich materiałów winno odbywać się pod nadzorem osoby pełnoletniej z zachowaniem szczególnej ostrożności,

  5) nie wolno używać uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,

  6) nie wolno podchodzić i nie wolno dotykać niewybuchów.

   

  Telefon alarmowy Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym 061 8146 986