Polska Anglia

  Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

  Spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych

  W związku z trwającymi w Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, przygotowaniami do wdrożenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, w lutym bieżącego roku zostaną ogłoszone otwarte konkursy dotacyjne w ramach następujących priorytetów Programu:

  · Priorytet 1a - Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego,

  · Priorytet 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich,

  · Priorytet 4 - Rozwój instytucjonalny think tanków obywatelskich,

  · Priorytet 5 - Wsparcie doraźne.

  W związku z faktem, że PROO jest nowym instrumentem wsparcia organizacji społeczeństwa obywatelskiego konieczne jest możliwie szerokie informowanie nt. działań, które mogą uzyskać dofinansowanie w ramach Programu.

  21 lutego 2019 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych działających na terenie województwa wielkopolskiego, w trakcie którego przedstawiciel Narodowego Instytutu Wolności przedstawi:

  - założenia Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich,

  - zasady uczestnictwa w poszczególnych konkursach,

  - praktyczne wskazówki, jak wypełniać wnioski o dotacje.

   

  Miejsce spotkania:
  NOWE MIEJSCE: Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,  Aleja 16/18  budynek A  I piętro

  Termin spotkania: 21 lutego 2019 r., godz. 13.00 -15.00.

  Chęć udziału w spotkaniu można zgłaszać pod numerem telefonu 61 8541 279 lub na adres mailowy: krupecka@poznan.uw.gov.pl  .

   

  ARz (info ngo)