Polska Anglia

  Ruszył projekt antysmogowy!

  Ruszył projekt antysmogowy!

  Stowarzyszenie Metropolia Poznań, którego członkiem jest również Gmina Tarnowo Podgórne, realizuje projekt antysmogowy o wymiarze informacyjnym i edukacyjnym. W szkołach na terenie naszej Gminy zostaną zainstalowane systemy służące do pomiarów jakości powietrza. Łącznie w ramach Metropolii będzie funkcjonować sieć zlokalizowana w 160 placówkach szkolnych. Przetarg, obejmujący również przygotowanie kampanii informacyjnej, wygrała firma INEA.

  System pomiarowy składa się z miernika zanieczyszczenia (zainstalowanego na zewnątrz szkoły), monitora informacyjnego (wewnątrz szkoły) oraz komputera. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: esa.nask.pl/map. Zmierzone wielkości zostaną uśrednione w zadanych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Podstawową prezentowaną informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych w szkołach, tam również zamieszczane zostaną treści edukacyjne. Dodatkowo na zewnętrznej ścianie budynku szkoły zainstalowane będą wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM 2,5 na zewnątrz szkoły.

  W ramach tego projektu przewidziano także warsztaty edukacyjne, trzy z nich przewidziano na terenie naszej Gminy. Montaż urządzeń nastąpi w ciągu 12 tygodni od podpisania umowy.

  Koszt realizacji całego projektu – prawie 1,3 mln zł.  

   

  ARz (info Stowarzyszenie Metropolia Poznań, fot. FB M. Żuchowska)