Polska Anglia

  Rusza nabór w ramach Poddziałania 3.1 PROW

  Rusza nabór w ramach Poddziałania 3.1 PROW

  Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach unijnych systemów jakości, tj.:
  – gwarantowanych tradycyjnych specjalności;
  – chronionych nazw pochodzenia;
  – chronionych oznaczeń geograficznych;
  – rolnictwa ekologicznego;
  – ochrony nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych wyrobów winiarskich.

   

  Szczegóły, formularz wniosku i instrukcja - kliknij tutaj

   

  ARz (info KOWR)