Polska Anglia

  Praca w Urzędzie w Wydziale Obsługi Księgowej

  Praca w Urzędzie w Wydziale Obsługi Księgowej

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne,

  Poszukuje osoby na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko ds. podatku od towarów i usług w Wydziale Obsługi Księgowej w Urzędzie Gminy Tarnowo Podgórne.

   

  Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

  Wykształcenie: Konieczne: średnie ekonomiczne, Pożądane: wyższe ekonomiczne

  Doświadczenie zawodowe:     konieczne – minimum trzy lata  

  Niezbędne umiejętności: umiejętność obsługi MS Office, umiejętność redagowania korespondencji,

  Niezbędna wiedza w zakresie przepisów:

    

  • Ustawa o podatku od towarów i usług,

  • Ordynacja podatkowa,

  • Ustawa o rachunkowości,

  • Kodeks Cywilny,

  • Ustawa o samorządzie gminnym,

  • Ustawa o finansach publicznych,

  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych,

  • Ustawa o ochronie danych osobowych,

  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

  • Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  • Ustawa o zamówieniach publicznych,

  • Inne akty prawne wydane przez właściwy resort a dotyczące finansów publicznych.

  •  

  Niezbędne cechy charakteru: wysoka kultura osobista,  zdolności komunikacyjne, zdolność myślenia analitycznego i abstrakcyjnego, odporność na stres i na zmiany w pracy, umiejętność pracy w zespole.  

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy :

  Prowadzenie spraw z zakresu zakupu i sprzedaży VAT:

  a)     ewidencja zakupu i sprzedaży VAT,

  b)    sporządzanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych,

  c)     wystawianie rachunków i faktur za usługi,

  d)    ewidencja, rejestracja i księgowanie wystawionych rachunków i faktur,

  e)     prowadzenie rejestrów VAT.

  Prowadzenie spraw dotyczących najmu i dzierżawy składników majątkowych:

  a)     współpraca z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych dotyczących dzierżaw, najmów i użytkowania wieczystego,

  b)    wystawianie faktur,

  c)     bieżąca kontrola terminowości regulowania należności,

  d)    waloryzacja kwot najmu i dzierżaw według przyjętych zasad,

  e)     wystawianie wezwań do zapłaty dla zalegających.

  f)     windykacja należności cywilnoprawnych.

  Windykacja należności cywilnoprawnych:

  a)     obsługa pism i wezwań,

  b)    kompletowanie dokumentów dla Biura Obsługi Prawnej celem skierowania sprawy na drogę sądową.

  Weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, remonty, inwestycje, zakupione towary, będących w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku.

  Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika.

   

  Chętnych kandydatów zapraszamy do składania aplikacji zawierających życiorys (cv), list motywacyjny, aktualną fotografię, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenia zawodowe, ewentualnie umiejętności, Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

  Na zgłoszenia oczekujemy w terminie do dnia 13 stycznia 2009 r. pod adresem: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115  62-080 Tarnowo Podgórne