Polska Anglia

  Ponowne wybory sołtysa w sołectwie Wysogotowo

  Ponowne wybory sołtysa w sołectwie Wysogotowo

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia ponownych wyborów sołtysa w sołectwie Wysogotowo. Termin przeprowadzenia wyborów ustala się na dzień 18 września o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Wysogotowie.

  Pobierz zarządzenie i poznaj szczegóły: [KLIKNIJ]

   

  JZ