Polska Anglia

  PIT zero dla młodych: Co o nowych przepisach wiedzieć warto?

  PIT zero dla młodych: Co o nowych przepisach wiedzieć warto?

  1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych. Aby zaliczki na PIT od sierpnia do grudnia br. nie były pobierane, młody podatnik musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Jeśli tego nie zrobi – zwrot podatku otrzyma  w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

  Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników.


  Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Wyjątkiem jest rok 2019 - limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy,  od sierpnia do grudnia.

  W 2019 r. płatnik nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na PIT  (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie,  że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Przykładową treść takiego oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej administracji skarbowej: www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Podatnicy, którzy go nie złożą, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w przyszłym roku, rozliczając swój PIT za 2019 r.


  Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana  już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).
  Szacuje się, że z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.


  Więcej informacji o uldze znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

   

  JZ (info: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu)