Polska Anglia

  Pilotażowy program wolontariatu

  Pilotażowy program wolontariatu

  Poszukujesz nowych obszarów rozwoju swojej organizacji? Pracujesz z osobami i wolontariuszami wywodzącymi się z różnych grup społecznych?
  Przetestuj z nami nowe spojrzenie na wolontariat i włącz się w tworzenie nowego modelu działania!

  Poszukujemy organizacji, które wspólnie z nami wdrożą pilotażowy program wolontariatu jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej. Dzięki udziałowi w programie wypromujesz swoją organizację w publikacji, poznasz nowe narzędzia pracy i staniesz się częścią dobrej praktyki promowanej w skali całego kraju.

  Szukamy fundacji i stowarzyszeń współpracującymi z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, korzystającymi z oferty pomocy społecznej, Banku Żywności, samotnymi rodzicami z niepełnosprawnym dzieckiem, osobami opuszczającymi zakłady karne, placówki opiekuńczo – wychowawcze.

  Jeśli współpracujesz z takimi osobami, to zgłoś się do nas do 18 MAJA i włącz się do udziału w pilotażowym programie testującym wolontariat wśród osób poszukujących aktywności społeczno-zawodowej. Dzięki wykorzystaniu wolontariatu jako innowacyjnego narzędzia włączenia społecznego osoby objęte wsparciem programu mają możliwość nabyć umiejętności i kompetencje zawodowe przydatne oraz premiowane przez przyszłych pracodawców.

  Co oferujemy wolontariuszowi?
  Life coaching, wsparcie trenera pracy, zwrot kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad osobą zależną.

  Co oferujemy organizacji?
  Wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania programu wolontariatu, wynagrodzenie dla opiekuna wolontariusza, pomoc w zakresie formalności związanych z wdrożeniem wolontariatu.

  Chcesz dowiedzieć się więcej?

  Skontaktuj się z nami, informacji udziela:
  Ilona Nieroda, tel: 61 85 30 930, e-mail: ilona.nieroda@wrk.org.pl

  Poprzez swoją działalność kształcimy proobywatelskie i proaktywne postawy mieszkańców i mieszkanek Wielkopolski. Jako lider ruchu obywatelskiego w regionie inspirujemy do działania w obszarze "małych ojczyzn". Uwrażliwiamy na potrzeby i problemy innych. Edukujemy, doradzamy, animujemy, wspieramy zarówno grupy formalne jak i nieformalne oraz niezrzeszonych aktywistów.

  Dołącz do nas - czekamy na Ciebie!

   

  ARz (info WRK)