Polska Anglia

  Państwowa Inspekcja Pracy apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw

  Państwowa Inspekcja Pracy apeluje o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw

  Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu apeluje o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa podczas tegorocznych żniw w Wielkopolsce. Ceną pośpiechu, zmęczenia, nieuwagi czy braku dbałości o bezpieczeństwo  w czasie wykonywanych prac może być kalectwo, a nawet śmierć.

  Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo używanych podczas prac żniwnych  maszyn i urządzeń:

  • Zamontuj  brakujące osłony na  ruchome części maszyn, w tym na  wały przegubowoteleskopowe.
  • Pracując maszynami pamiętaj, że przed przystąpieniem do napraw, regulacji, czyszczenia czy usuwania zapchania  np. podbieracza prasy, wyłącz napęd, wyłącz silnik ciągnika, wyjmij kluczyk ze stacyjki i odczekaj aż elementy obracające się siłą bezwładności zatrzymają się. 
  • Wchodząc do kabiny ciągnika, kombajnu czy na jego pomost bądź skierowanym twarzą w kierunku maszyny. Schodź w taki sam sposób, pamiętaj o trzech punktach podparcia.

  Organizuj transport tak, aby przebiegał bezpiecznie:

  • Nie przewoź osób na  pomoście roboczym i zwracaj szczególną uwagę na znajdujące się w pobliżu osoby.
  • Rozładunek ziarna organizuj tak, aby nie odbywał się pod przebiegającymi nisko nad polem przewodami linii energetycznych.
  • Wyposaż pojazdy w sprawne układy sygnalizacyjno-oświetleniowe i trójkątne tablice wyróżniające pojazdy wolno poruszające się.
  • Przejazdy maszyn przeprowadzaj w pozycji transportowej.
  • W czasie przewozu ładunków przestrzennych, ładunek zabezpiecz przed zmianą położenia i pamiętaj, że jego wysokość może wynosić maksymalnie 4 m (licząc od podłoża).
  • Materiały sypkie przewoź w szczelnej skrzyni ładunkowej dodatkowo zabezpieczonej przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem drogi.
  • Nie przewoź ludzi na błotnikach, zaczepach, pomostach i w nieprzystosowanych przyczepach.
  • Do zejścia z załadowanej przyczepy stosuj odpowiednio długą drabinę.

  Szanowny Rolniku, zadbaj o bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych  prac żniwnych:

  • Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w podręczny sprzęt gaśniczy.
  • Umieść go w dostępnym miejscu w razie potrzeby użycia i zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
  • Nie pal tytoniu podczas prac związanych ze zbiorem płodów rolnych i ich transportem.
  • W miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia.
  • Przy sytuowaniu stogów zachowaj bezpieczne odległości.

  Szanowni Państwo – to na dorosłych spoczywa odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dzieci:

  • Zapewnij opiekę i zorganizuj bezpieczne miejsce zabaw z dala od pracujących i przejeżdżających maszyn.
  • Każdorazowo ruszając np. ciągnikiem upewnij się czy w pobliżu nie ma dzieci.
  • Nie pozwalaj dzieciom na samodzielną obsługę ciągnika i maszyn rolniczych.
  • Nie pozostawiaj niebezpiecznych narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
  • Zabezpiecz wejścia na strychy i poddasza.
  • Zabezpiecz zbiorniki na nieczystości płynne, szamba, studnie.
  • Środki ochrony roślin, detergenty i zapałki przechowuj zabezpieczone przed dostępem najmłodszych.

  JZ (info: Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska)