Polska Anglia

  Nowe zasady przyznawania świadczeń w ramach programu 500+

  Nowe zasady przyznawania świadczeń w ramach programu 500+

  Ważne zmiany w zakresie przyznawania świadczeń wychowawczych. Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczeń wychowawczych nabyły wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

  Brak konieczności wykazywania przez rodziców swojej sytuacji dochodowej oznacza skrócenie i uproszczenie formularza wniosku oraz ułatwi składanie wniosków drogą elektroniczną. Nabycie uprawnień nie jest też uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Ponadto zniesiony został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Istotną zmianą dla rodziców dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. jest możliwość złożenia wniosku w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka – wyrównanie świadczeń nastąpi od dnia narodzin dziecka. Wnioski o przyznanie świadczeń na nowych zasadach można składać online od 1 lipca (bankowość elektroniczna, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia również drogą tradycyjną przez złożenie wniosku w wersji papierowej.

  Ważne dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o świadczenie wychowawcze również na pierwsze dziecko. Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Umożliwi to przyznanie prawa do świadczenia na pierwsze dziecko od 1 lipca br., natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

  Należy pamiętać o złożeniu wniosku do 30 września 2019 r., aby otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. Informacja na temat składania wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych na okres zasiłkowy 2019/2021. Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz.924):

  • w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych i nierozpatrzonych do dnia 30 czerwca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 30 września 2019 r.
  • w sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.
  • wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 29 lutego 2020 r.
  • w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019 r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie, na który jest ustalane, nie jest przyznane.

  Przypominamy, że od 1 sierpnia 2019 r. wnioski o świadczenie wychowawcze można przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym za pośrednictwem:

  • Wydziału Obsługi Klienta Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne, , budynek A w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 115, budynek C w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska 94,
  • Filii Urzędu w Przeźmierowie, Pasaż, ul. Rynkowa 75c.

  Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: [KLIKNIJ TUTAJ]

   

  JZ (info: Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym)