Polska Anglia

  „Możliwości bez granic”

  „Możliwości bez granic”

  Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS, wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom rynku pracy i potrzebom rozwoju, realizuje projekt „Możliwości bez granic”, mający na celu aktywizację społeczną i zawodową osób nieaktywnych zawodowo, z niepełnosprawnościami oraz podejmujących po raz pierwszy pracę zarobkową.

  Oprócz aktywizacji dbamy także o podniesieni kompetencji interpersonalnych uczestników projektu. Zależy nam, aby osoby te mogły stać się konkurencyjnymi kandydatami na rynku pracy.

  Projekt kierujemy do osób mieszkających na terenie województwa wielkopolskiego, w grupie wiekowej między 18 a 64 rokiem życia. Osób, które doświadczyły lub doświadczają choroby nowotworowej lub innej choroby przewlekłej. Dedykowany jest on także osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i z zaburzeniami psychicznymi, czy zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mogą w nim także wziąć udział osoby uczące się, nieposiadające pracy, chcące się przekwalifikować.

  Celem projektu jest pomoc w przejściu od edukacji do zatrudnienia lub skrócenie czasu poszukiwania zatrudnienia. Chcemy, aby uczestnicy otrzymali niezbędne wsparcie umożliwiające zdobycie doświadczeń i umiejętności koniecznych do wykonywania pracy, ale także uzupełnienie/nabycie kwalifikacji zawodowych.

  Na czas trwania projektu zapewniamy stałą pomoc w poszukiwaniu pracy.

  Projekt realizowany jest bardzo szeroko poprzez wsparcie psychologa, doradcy zawodowego i Treningi Umiejętności Społecznych. Aby osoby w nim uczestniczące otrzymały właśnie takie wsparcie jakiego potrzebują do podjęcia aktywności zawodowej.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na bezpłatne seminarium grupowe, które odbędzie się 9 lutego (piątek) w godz. 9.00 – 13.00 w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46a/55 (wejście od ul. Roboczej). W trakcie seminarium zostaną poruszane następujące tematy:

  - metody warsztatowe z zakresu komunikacji i integracji społecznej,

  - ćwiczenia z doradcą zawodowym,

  - zdrowy poczęstunek,

  - zwrot kosztów opieki nad osobą zależną i zwrot kosztów dojazdu.

   

  Udział dla uczestników w projekcie jest bezpłatny.

  Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową: https://www.psychesomapolis.org/mozliwosci-bez-granic

  Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego: 61 820 27 46 lub 502 99 44 97.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

  ARz (info Stowarzyszenie PSYCHE SOMA POLIS)