Polska Anglia

    "Magisterka" z nagrodą dla pracownika naszego Urzędu Gminy

    "Magisterka" z nagrodą dla pracownika naszego Urzędu Gminy

    Mieszkanka naszej Gminy Agnieszka Starzonek zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

    Wcześniej jej praca zajęła pierwsze miejsce w środowiskowym, międzyuczelnianym konkursie, przygotowanym pod patronatem firmy BIOFARM w roku akademickim 2016/2017. Pani Agnieszka pisała na temat atrakcyjności inwestycyjnej wybranych gmin ościennych Poznania. W swojej pracy oceniała także potencjał naszej Gminy. Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 3 lipca w Warszawie. Na co dzień Agnieszka Starzonek jest pracownikiem naszego Urzędu Gminy. Gratulujemy!

    JZ (info: ARz, Sąsiadka-Czytaj)