Polska Anglia

  INFORMACJA: XII Sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  INFORMACJA: XII Sesja Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  11 czerwca o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędy Gminy Tarnowo Podgórne odbędzie się XII Sesja Rady Gminy.

  PORZĄDEK OBRAD: [kliknij tutaj]

  TRANSMISJA Z OBRAD: [kliknij tutaj]

   

  Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506)

  „(…)6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

  • w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
  • w gminie powyżej 20 000 mieszkańców - co najmniej 50 osób.

  8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

   

  JZ