Polska Anglia

  Informacja nt. produktów spożywczych wytworzonych z udziałem skażonego dioksynami mięsa wieprzowego pochodzącego z Irlandii.

  Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu, mając na uwadze ochronę zdrowia  i bezpieczeństwo obywateli, przedstawia na swojej stronie informacje dotyczące produktów spożywczych wytworzonych z udziałem skażonego dioksynami mięsa wieprzowego pochodzącego  z Irlandii.

  Na podstawie wyników przeprowadzonych badań ustalono, iż wycofaniu z obrotu podlegają pasztety firmy „PROFI S.A.” ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów n/Prosną, wyprodukowane z udziałem wątroby wieprzowej pochodzącej z Irlandii, w których wykryto przekroczenie dopuszczalnej normy zawartości dioksyn.

  Zarząd Wielkopolskiej Wytwórni Żywności PROFI S.A. w dniu 23 grudnia 2008 r. wystosował oświadczenie, w którym poinformował dokładnie jaki asortyment produktów zostaje wycofany z rynku zgodnie z zaleceniami Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej,                   z podaniem wagi opakowań oraz daty minimalnej trwałości, będącej jednocześnie numerem partii produkcyjnej.

  O swojej decyzji firma „PROFI S.A.” powiadomiła wszystkich partnerów handlowych w dniu 22 grudnia 2008 r. Wszyscy odbiorcy i kontrahenci otrzymali wraz z informacją załącznik z wykazem produktów, które mają zostać odebrane, a każdy zakupiony produkt pochodzący z wymienionych partii towaru podlega zwrotowi do punktu zakupu.

  Istotne jest również, iż wycofaniu podlegają jedynie wyroby pochodzące z zakładu  WWŻ PROFI S.A., ul. Kolejowa 3, 63-520 Grabów n/Prosną o numerze identyfikacji weterynaryjnej 30184102 (firma „PROFI S.A.” składa się z dwóch zakładów o odrębnych numerach identyfikacyjnych).

  Asortyment produktów, które podlegają wycofaniu z obrotu, wraz z kodami identyfikacyjnymi partii produkcyjnych przedstawiony jest w poniższym pliku do pobrania.