Polska Anglia

  Informacja dla rodziców

  Informacja dla rodziców

  1. Kierując się wyłącznie realnym zagrożeniem życia i zdrowia dzieci, które na czas strajku pozostałyby bez wystarczającej opieki nauczycieli, Wójt wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w następujących placówkach,
  dla których organem prowadzącym jest Gmina):

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie Podgórnym – w dniach 8 – 10 kwietnia,
  • Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie – w dniach 8 i 9 kwietnia,
  • Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym  - w dniach 8 i 9 kwietnia,
  • Szkoła Podstawowa w Lusówku – w dniach 8 i 9 kwietnia,
  • Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym – w dniach 8 i 9 kwietnia,
  • Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie – w dniach 8 – 10 kwietnia,
  • Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie – w dniach 8 – 10 kwietnia.

  Ze względu na zawieszenie zajęć placówki te nie zapewniają opieki nad dziećmi.

  Podstawa prawna: par. 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r.
  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. nr 6 poz. 69 z późn. zm.).

   

  2. Zajęcia opiekuńcze prowadzić będą następujące placówki:

  •  Szkoła Podstawowa nr 2 w Tarnowie Podgórnym,
  •  Szkoła Podstawowa w Lusowie,
  •  Szkoła Podstawowa w Baranowie,
  •  Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym.

  Uczniowie powyższych placówek (wymienionych w punkcie 2) będą pod opieką nauczycieli, natomiast nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczne ani zajęcia w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej).

   

  3. W przedszkolach „Chatka Misia Uszatka” w Lusowie i „Na Zielonym Wzgórzu” w Lusówku zajęcia odbywają się zgodnie z planem.

   

  Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację prosimy o obserwowanie komunikatów pojawiających się
  na stronach internetowych poszczególnych szkół i przedszkoli.

   

  ARz (info: CUW OZK, 04.04.2019)